Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Aihe: Seuraavan europarlamenttikauden kuumimmat ilmastokysymykset
Ilmastonmuutos - Nyt! - 1.5.2009
Tiedeyhteisö hälyttää ilmastonmuutoksen hillinnän vaatiman ajan olevan loppumassa. Sitovia ja vaikuttavia päätöksiä on tehtävä heti ja niiden toteuttaminen on aloitettava välittömästi. Aikaa on...
Seuraavan europarlamenttikauden ilmastohaasteet - 1.5.2009
Ilmastonmuutoksen asettamat haasteet ovat meille kaikille yhteisiä ja ne on otettava vakavasti. Yleisesti voidaan todeta, että seurauksia lämpötilan noususta, vedentason, tuuliolosuhteiden tai...
Ilmastopoliittiset päätökset tehtävä seuraavan viiden vuoden sisällä - 1.5.2009
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin räiskyvien neuvottelujen jälkeen viime vuoden lopulla. Alkuperäisestä - jo sinällään kunnianhimottomasta - komission esityksestä ehdotus...
Euroopan ilmastopolitiikan polttavat kysymykset - 1.5.2009
Ilmastonmuutos on suurin uhka maailmalle sekä lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudelle. Tämä on keskeisin aikamme haaste, suurin ympäristöuhka ja suurimpia turvallisuhkia maailmassa. Enää ei ole...
Ilmastopolitiikan kohtalonhetki - 1.5.2009
Tämä vuosi on maapallon ilmaston tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Valokeilaan nousee Kööpenhaminan ilmastokokous joulukuussa 2009, jossa on välttämätöntä saada aikaan uusi ja maailmanlaajuisesti...