Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Blogi

Miten osallistua ilmastolakkoon Suomessa 27.9.2019? - 5.9.2019

Haluatko olla mukana tukemassa nuorten ilmastolakkoa? 

Aikuisia tarvitaan ehdottomasti mukaan. Maailmalla lakkopäiviä on kaksi 20.9. ja 27.9. Suomessa ilmastolakon pääpäiväksi on valittu 27.9.

Tämän lisäksi Elokapinan Hätähuutoviikko 20.–27.9. on osa Extinction Rebellionin kansainvälistä syksyn kansannousua. Viikon aikana tapahtuu kaksi yleislakkoa sekä useita Elokapinan tapahtumia taideaktioista konserttiin. Lisätietoja Elokapinan toiminnasta saa esimerkiksi tästä.

Sitran asiantuntija Oras Tynkkynen on kirjoittanut vinkkilistan, miten osallistua ilmastolakon tukemiseen:

Earth Strike Suomi on ruohonjuuritason verkosto, joka on yrittänyt saada ammattiliittoja mukaan lakkoon. Voit käyttää heidän kirjepohjaansa ja laittaa viestiä omalle ammattiliitollesi.

Tämän lisäksi Greenpeace on järjestämässä yhdessä nuorten ja muiden järjestöjen kanssa lakkotapahtumaa 27.9. Luvassa on puheita, bändejä, soppatykkejä jne. Tapahtumaa suunnitellaan vasta, joten tarkka kellonaika ja paikka ei ole vielä selvillä, mutta kannattaa seurata esimerkiksi Greenpeacen facebook-sivua.

Edelliset kirjoitukset
Tundralta löydetty uusi kasvihuonekaasujen lähde - 15.3.2009
Tutkijat ovat löytäneet Pohjois-Venäjän tundralta aiemmin tuntemattoman, voimakkaan dityppioksidin lähteen. Dityppioksidi on hiilidioksidin ja metaanin jälkeen kolmanneksi merkittävin kasvihuonekaasu...
Myös Etelänapamantereella lämpenee - 28.2.2009
Nature-lehdessä tammikuun alussa julkaistussa artikkelissa Antarktiksen sisäosien todetaan lämmenneen viimeisen 50 vuoden aikana 0,1 C vuosikymmenessä ja koko mantereen 0,12 C vuosikymmenessä....
Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa Saksassa yli tavoitteiden - 23.2.2009
Saksan uusiutuvan energian alojen kattojärjestön, Bundesverband Erneuerbare Energien, tulevaisuuden skenaarion mukaan tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle saavutetaan helposti. BEE:n...
Hyönteisten massatuhojen epäillään liittyvän ilmastonmuutokseen - 7.2.2009
Valtavat hyönteisten aiheuttamat tuhot metsille ja viljelyskasveille niin Pohjois-Amerikassa kuin Länsi-Afrikassa ovat järkyttäneet ihmisiä. Tutkijat ja asiantuntijat ovat hämmentyneitä tuhojen...
Tavoitteeksi lämpenemisen rajoittaminen alle asteeseen - 5.2.2009
YK:n ilmastosopimuksessa valtiot sitoutuivat vastustamaan vaarallisen häiriöiden aiheuttamista ilmastojärjestelmässä. Vaarallisen lämpenemisen rajaksi on monissa päästövähennyssuunnitelmissa...
Voidaanko ilmaston lämpeneminen pysäyttää hiilidioksidipäästöjä leikkaamatta? - 1.2.2009
Ihmistoiminnan synnyttämät hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat kuluvan vuosikymmenen  aikana kasvaneet nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kun poliittiset toimet päästöjen  rajoittamiseksi ovat...
Hiilidioksidin imeytyminen meriin heikentynyt - 28.1.2009
Tutkijat arvelevat merien lämpenemisen heikentäneen hiilidioksidin imeytymistä meriveteen Japanin merellä. Geophysical Research Letters - lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että vuosina...
Fossiilisia polttoaineita tuetaan Suomessa verovaroin - 1.1.2009
Liikenne on ainut sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet EU15:ssä 1970-luvun lopulta alkaen, joten liikenne on tärkein ilmastopoliittisia toimenpiteitä kaipaava sektori. Liikenteen...
Finanssialan toimijat edistämään vähähiilistä taloutta - 29.12.2008
Ilmastonmuutosta torjutaan nyt myös finanssialalla. Pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja muut sektorin toimijat saivat joulukuun alussa ensimmäisen alakohtaisen ohjeiston vähähiilisemmälle...
Kahden asteen tavoite ei riitä vaarallisen ilmastonmuutoksen estämiseksi - 23.12.2008
Uusi julkaisu Tällberg Foundation:in johtohahmoilta ravistelee nykyisen ilmastopolitiikan peruspilareita. "Provokaatioksi" nimeämässään kirjoituksessa Bo Ekman, Johan Rockström ja Anders Wijkman...
Onko lasi puoliksi tyhjä vai täynnä? - 13.12.2008
Ilmastoneuvotteluiden historia on sarja epäonnistumisia. Jo 20 vuotta sitten tutkijat esittivät maailman päästöjen leikkaamista viidenneksellä. Silti päästöt ovat kasvaneet rajusti. Kioton pöytäkirja...
Voivatko kehitysmaat rajoittaa päästöjä? - 11.12.2008
Ilmastoneuvotteluiden suurin kiista on ollut se, tulisiko kehitysmaidenkin rajoittaa päästöjään. Kehitysmaat ovat painottaneet, että niiden vastuu tähänastisesta lämpenemisestä on vähäinen ja...
EU yltämässä Kioto-tavoitteeseen - 9.12.2008
European Environment Agency:n (EEA ) mukaan EU-maat näyttävät selviytyvän Kioton pöytäkirjan päästövähennystavoitteesta, ehkä jopa sen alittaen. Viidentoista “vanhan” EU-maan yhteinen tavoite vuoteen...
Sopeutumiskeskustelussa pitäisi päästä suunnittelusta toteuttamiseen - 9.12.2008
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on erityisesti kehitysmaille tärkeä aihe, sillä vaikutuksista kärsitään jo nyt monissa maissa. Poznanin ilmastokokouksessa sopeutumiseen liittyvistä...
Kehitysmaablokki G77:n haasteet kasvavat - 8.12.2008
Jos EU:n sisäinen koordinaatio on tunnetusti joskus riitaisaa, niin minkälaista mahtaa olla yli 100 kehitysmaan yhteisien linjauksien muodostaminen? Vielä turvallisilla 70 ja 80 –luvuilla,...
Yhteinen visio hakusessa - 5.12.2008
Poznanin ilmastokokous on käynnistynyt tökkien. Keskustelua on käyty työpajojen muodossa muun muassa yhteisestä visiosta (shared vision) ja teollisuusmaiden päästövähennyksistä. Teollisuusmaat, EU...
YK:n ilmastokokous Puolan Poznanissa alkoi – nyt on päästävä eteenpäin - 1.12.2008
Poznanin ilmastonmuutoskonferenssi alkoi Puolassa 1.12 ja päättyy korkean tason ministerikokoukseen 11-12.12.2008. Ohjelmassa on neljästoista YK:n ilmastosopimuksen ratifioineiden maiden välinen...
Tuulivoimalla mahdollista tuottaa 30 % sähköstä - 28.11.2008
Tuulivoimalla voitaisiin kattaa reilu 12 % maailman sähköntuotannosta vuonna 2020 ja jopa kolmasosa vuonna 2050, jos uusiutuvaan energiaan panostaminen todella otettaisiin energiapolitiikan...
IEA: Öljyn käyttö käy maailmalle yhä kalliimmaksi - 24.11.2008
Nykyinen maailman energiantuotanto on kestämättömällä pohjalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta toteaa International Energy Agency, IEA. Olemme matkalla kohti 6 asteen...
Jääkö monimuotoisuus ilmastonmuutoksen torjunnan jalkoihin? - 1.11.2008
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat keskeisimmät keinomme välttää ilmastonmuutoksen haitalliset seuraukset. Torjunnalla tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä esim....
Oikeus hyväksyi hiilivoimalan pysäyttämisen ilmastotuhojen välttämiseksi - 20.10.2008
Iso-Britannian lainsäädännön mukaan on omaisuuden vahingoittaminen sallittua jos se on välttämätöntä vielä suuremman omaisuuden tuhoutumisen estämiseksi. Oven voi siis rikkoa talon sisällä riehuvan...
Eurooppalaisten mielestä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä tarpeeksi - 15.10.2008
EU:n kansalaisista suurin osa on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjumistoimet tähän asti ovat riittämättömiä. Uusimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 76 % kansalaisista on sitä mieltä, ettei...
Ekotukitoiminnalla työpaikan ekoarkeen - 1.10.2008
Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin toimintamalli, jossa työyksiköihin nimetyt ekotukihenkilöt toimivat ympäristötyön edistäjinä. Ekotukihenkilöverkoston luominen aloitettiin vuonna 2006....
Kuopion kaupungin ilmastotyö strategiasta konkretiaan - 1.10.2008
Kuopiossa kasvihuonekaasupäästöjen paikallinen rajoittamistarve kirjattiin kunnan ympäristöohjelmaan jo 1990-luvun puolivälissä ja Kuopion ensimmäinen energia- ja kasvihuonekaasupäästötase laskettiin...
Vanhat metsät sittenkin hiilinieluja - 30.9.2008
Tuoreen tutkimuksen mukaan luonnontilaiset aarniometsät ovat arvokkaita hiilinieluja. Tähän asti niitä on pidetty hiilineutraaleina eli on arveltu niihin sitoutuvan yhtä paljon hiiltä kuin niistä...

Sivut