Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Arviot maailman lämpötilan noususta synkentyneet • 29.5.2009uutisarkisto

Uusi arvio maailman lämpötilan noususta vuosisadan loppuun mennessä tuplaa aiempien ilmastomallinnusten arviot. Massachusetts Institute of Technology -instituutin tekemän mallinnuksen mukaan maailman keskilämpötila nousee arviolta 5,2 astetta nykyisestä vuoteen 2100 mennessä, jos keinoja kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ei oteta käyttöön. Arvion vaihtelu väli on 90 prosentin varmuudella 3,5 - 7,4 astetta. Vielä reilu viisi vuotta aiemmin saman tutkimuslaitoksen vastaava arvioi oli 2,4 astetta. Mallinnuksen menetelmät ovat kuitenkin kehittyneet.

MIT:n mallinnusjärjestelmää on kuvailtu ainutlaatuiseksi. Aiemmat mallinnukset ovat pystyneet arvioimaan lämpötilan muutosta lähinnä erilaisten fysikaalisten muutosten seurauksena. MIT:n järjestelmässä pystyttiin huomioimaan myös yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten trendit, esimerkiksi talouden kasvuvauhdin. Lisäksi hiukkaspäästöjen aiemman viilentävän vaikutuksen huomiointi sekä monet muut pienet tarkennukset mallinnuksessa tuottivat aiemmasta eroavan tuloksen. Myös merien heikentynyt kyky sitoa hiilidioksidia ja siirtää lämpöä meren syviin kerroksiin on huomioitu uusissa laskelmissa.

Arviot lämpötilan noususta, jos voimakkaat päästövähennyskeinot otetaan käyttöön, eivät merkittävästi muuttuneet uudessakaan mallinnuksessa. Tarvittavien toimien vaikuttavuus ei siis ole heikentynyt. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että mallinnus ei huomio palautekytkentäilmiöitä, joissa ilmaston lämpeneminen itsessään alkaa kiihdyttää lämpenemistä esimerkiksi ikiroutaa sulattamalla ja routakentiltä metaania vapauttamalla.

MIT: Climate change odds much worse than thought