Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

EU voi liikauttaa ilmastoneuvotteluja eteenpäin • 1.12.2010EUCancún

Riitta Savikko
ilmasto.org –sivuston toimitussihteeri

EU on vaikuttanut aiempien ilmastoneuvottelujen etenemiseen olemalla ensimmäinen neuvotteluosapuoli, joka on sitoutunut yksipuolisestikin selkeisiin, kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tämän lähestymistavan aiempien onnistumisena voidaan pitää kahden asteen tavoitteen saamista aikoinaan keskusteluun (kyseessä siis keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen). Samoin onnistumisena voidaan ajatella teollisuusmaiden kehitysmaille maksaman nopean aikavälin rahoituksen nousemista keskustelun kohteeksi. Rahoituskeskustelujen avulla on saatu avattua lukkeutuneita neuvotteluja.  Näin EU:n onnistumisen hetkistä tuumii Climate Action Network Europe (CAN Europe), Euroopassa ilmastonsuojelun parissa toimivien järjestöjen verkosto.  

Viime vuonna Kööpenhaminassa EU:n neuvottelustrategia ”me toimimme, jos te toimitte ensin” ei tuottanut tulosta. EU myös menetti asemansa ilmastoneuvotteluiden varteenotettavana toimijana, veturiasemasta puhumattakaan. EU:n ministerineuvoston lokakuussa sopimat neuvotteluasemat Cancúnia varten pääasiassa vain toistavat Kööpenhaminaa varten sovitut asiat.  

CAN Europe-verkosto on kuitenkin toiveikas ja toivoo EU:lta palaamista kulisseista näyttämölle. Myönteisiäkin merkkejä on ilmassa. Monet Cancúnin kokoukseen osallistuvat maat vaikuttavat haluavan päätöksiä varautumiskysymyksissä, teknologiayhteistyössä, metsien suojelussa ja rahoituksen hallinnointitavoissa. Näitä päätöksiä tarvitaan, jotta kansainvälisessä ilmastonsuojelutoiminnassa päästään sanoista tekoihin.

Kioton pöytäkirjan ensimmäinen sitoumuskausi päättyy 2012. Cancúnissa EU:lla ei ole aikaa hukattavaksi, mikäli sitovan ilmastosopimuksen olemassaolon toivotaan jatkuvan tuon jälkeenkin. CAn Europe –verkoston mukaan EU vaikuttaa toivovan Cancúnista neuvottelumandaattia ja –aikataulua, jolla kattava ja laillisesti sitova sopimus saadaan aikaan vuoden päästä Etelä-Afrikan ilmastokokouksessa.  Cancúnissa EU yrittänee luoda yhteisymmärrystä kehitysmaaryhmän ja BASIC-maiden (Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia ja Kiina) kanssa neuvottelujen etenemistavasta.

Ilmastoneuvottelujen etenemiseksi Cancúnin kokouksen tuloksena toivotaan saatavan selvyyttä myös ilmastorahoituksen kysymyksiin. EU on julkaisemassa Cancúnin kokouksen aikana ensimmäistä vuosiraporttiaan nopean aikavälin rahoituksesta. Kansalaisjärjestöjen vaatimuksena on, että tuon raportin tulee olla laskelmiltaan läpinäkyvä ja ilmastorahoituksen lisäisyyden määritelmän kunnossa. Lisäisyydellä kuvataan sitä, onko ilmastorahoituslupaukset täytetty aiemmille lupauksille (esimerkiksi kehitysyhteistyön rahoitukselle) lisäisestä, uudesta rahasta – lisäisyyden vastakohtana on se, että  aiemmat rahoituslupaukset on vain nimetty uudelleen ilmastorahoitukseksi.

Ilmastotiedettä syytettiin viimeisen vuoden aikana monenmoisesta erheestä. Syytökset tutkittiin ja puolestaan erheellisiksi todettiin. Cancúnissa luonnontieteelliselle ilmastotutkimukselle toivoisi taas suurempaa jalansijaa –esimerkiksi niin, että myönnettäisiin, että nykyiset päästövähennystavoitteet eivät ole linjassa ilmastotieteen mukaan tarvittavien päästövähennysten kanssa ja korjattaisiin tilanne.  EU voisi olla tässä tiennäyttäjä asettamalla oman päästövähennystavoitteensa 20 prosentin päästövähennysten sijaan 30 prosenttiin. Kansalaisjärjestöverkostolta tämä on pääviesti  EUn neuvottelijoille. Europe CAN!