Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

EU yltämässä Kioto-tavoitteeseen • 9.12.2008uutisarkisto

European Environment Agency:n (EEA ) mukaan EU-maat näyttävät selviytyvän Kioton pöytäkirjan päästövähennystavoitteesta, ehkä jopa sen alittaen. Viidentoista “vanhan” EU-maan yhteinen tavoite vuoteen 2012 mennessä on 8 % päästövähennys vuotuisissa päästöissä verratuna vuoden 1990 lähtötasoon.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää jäsenmailta kuitenkin vielä paljon töitä. Vuonna 2006 julkaistuen kansallisten maaraporttien perusteella päästöjä oli vähennetty vasta 2.7 % . Vuoteen 2010 mennessä nykyisillä toimilla ylletään vasta 3.6 % vähennyksiin.

Viidestätoista maasta neljä, Ranska, Kreikka, Ruotsi ja Iso-Britannia ovat jo onnistuneet saavuttamaan kansallisen tavoitteensa.  Suomella on kaikki näytön paikat vielä edessään sillä maan päästöt ovat vertailuvuodesta kasvaneet 13 %.

Raportoidut jäsenmaiden suunnittelemat toimet päästöjen vähentämiseksi riittävät vielä 3.3 % lisävähennykseen. Tästä huolimatta toimet päästöjen vähentämiseksi kotimaassa ei ole monelle jäsenmaalle riittävästi. Kymmenen EU-15 maata suunnittelee lisäksi vähentävänsä päästöjä Kioton mekanismien avulla, kerryttäen yhteensä 3 % päästövähennyksen. Maiden arvioidaan hiilinieluja lisämällä saavuttavan vielä 1.35 % vähennys.

Jäsenmaiden suunnitelmien toteutuessa EU-15 maiden päästöt jopa alittaisivat Kioto-tavoitteen vuoteen 2010 mennessä, saavuttaen yhteensä reilun 11 % vähennyksen päästöissä. EU:n omaehtoinen 20 % päästövähennystavoite vuodelle 2020 koskee kaikki nykyisiä 27 jäsenmaata vaati jo enemmän ponnisteluja.

Report: Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008