Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Euroopan metsät puskuroivat ilmastonmuutosta • 10.8.2008uutisarkisto

Euroopan metsät ovat toimineet kasvavana hiilinieluna viime vuosisadan loppupuoliskon ajan. Kuudentoista tutkitun Euroopan valtion alueen metsien hiilivarasto kasvoi vuosina 1950-2000, vaikka niiden metsätalouskäyttö samalla kehittyi yhä intensiivisemmäksi. Sekä puuvarat, että hiilinielu metsähehtaaria kohti kasvoi tutkittuna aikana 1,7-kertaiseksi.

Puuvarojen kasvun lisäksi myös metsien kyky sitoa hiiltä oli parantunut. Suotuisat ilmasto-olot ja ilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus ovat edistäneet metsien hiilensidontakykyä. Ilmastonmuutoksen edetessä voi vaikutus metsien hiilensidontakykyyn kääntyä myös päinvastaiseksi. Metsätuhojen ja myrskyjen odotetaan yleistyvän ja metsämaaperän hiildensidontakyvyn heikkenevän ilmaston lämmetessä.

Euroopan metsien hiilensidontaa arvioitiin nyt kattavasti ensimmäistä kertaa. Nature Geoscience-tiedelehdessä julkaistu tutkimus on laajan eurooppalaisen tutkimusryhmän yhteistyön tulosta. Suomessa tutkimukseen osallistui Suomen ympäristökeskus.

Tutkimusryhmän mukaan metsät eivät kuitenkaan tarjoa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hiilensidontakyvyn positiivinen kehitys tarjoaa korkeintaa muutaman vuosikymmenen hidasteen ilmastonmuutoksen seurauksien ilmenemiselle.

Tehokkaan hiilinielun ylläpito edellyttää tutkimuksen mukaan metsien kasvun alittavia hakkuumääriä ja metsien käytön kierron pidentymistä. Potentiaalisesti metsät voivat sitoa hiiltä huomattavasti nykyistä keskiarvoa, 40 tonnia hiiltä hehtaarilla, enemmän. Vanhat metsät sitovat hehtaarilla jopa 100-240 tonnia hiiltä. Ironisesti, kasvava kysyntä uusiutuvalle metsäenergialle saattaa johtaa metsän kierron lyhentymiseen ja siten heikentää hiilen sitoutumista.