Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Eurooppalaisten mielestä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä tarpeeksi • 15.10.2008uutisarkisto

EU:n kansalaisista suurin osa on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjumistoimet tähän asti ovat riittämättömiä. Uusimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 76 % kansalaisista on sitä mieltä, ettei maiden hallitukset tee vielä tarpeeksi. Kansalaiset nuhtelevat myös itseään, sillä 67 prosentin mielestä myöskään yksilöt eivät toimi riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tämä siitäkin huolimatta, että 61 % viime keväänä tehtyyn kyselyyn vastanneista kertoi tehneensä itse jotain konkreettista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suosituimmat ihmisten nimeämät teot olivat kohtuullisen pientä henkilökohtaista ja taloudellista panostusta vaativia tekoja, kuten jätteiden lajittelu tai energian ja veden kulutuksen vähentäminen. Kaikkein toimeliaimpia olivat ruotsalaiset, joista jopa 87 % sanoi toimineensa itse ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ruotsalaiset olivat myös muita enemmän tehneet kohtuullisen vaativia panostuksia kuten vaihtaneet kodin lämmöntuotantojärjestelmän uusiutuvalla energialla toimivaksi tai pyrkineet vähentämään lyhyitä lentomatkoja. Tuulivoimastaan tunnetut tanskalaiset olivat taas muita useammin vaihtaneet vihreän sähköön.

Peräti kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista piti ilmastonmuutosta hyvin vakavana ongelmana. Vastanneet, jotka kokivat olevansa hyvin informoituja ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista, pitivät sitä myös muita useammin vakavana ongelmana ja olivat valmiita toimimaan. Kaikkien parhaiten informoituja tunsivat olevansa ruotsalaiset, tanskalaiset, suomalaiset ja hollantilaiset. Vaikka yli puolet eurooppalaisista vakuuttivat olevansa hyvin informoituja ilmastonmuutoksesta, peräti 30 % vastanneista arvioi hiilidioksidilla olevan vain marginaalinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Suomalaiset poikkesivat eurooppalaisesta keskiarvosta olemalla tyytyväisempiä hallituksen ja teollisuuden toimiin, siitäkin huolimatta että Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet lähes 30 % vuodesta 1990. Suomalaisista 38 % on sitä mieltä, että hallitus tekee riittävästi ja 24 % sitä mieltä, että teollisuus tekee riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, eurooppalaisen keskiarvon ollessa vastaavasti 24 % ja 14 %. Niin kuin muistakin eurooppalaisista myös suomalaisista hieman yli puolet oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuntatoimilla on positiivinen vaikutus Euroopan talouteen. Suomessa kuitenkin kohtuullisen suuri osa vastanneista, 36 %, oli jyrkästi eri mieltä positiivisista taloudellisista vaikutuksista, kun EU:ssa keskimäärin eri mieltä oli vain 24 % vastanneista.