Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Globaalit hiilidioksidipäästöt kiihtyvässä kasvussa • 26.10.2007uutisarkisto

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on vuosituhannen alusta alkaen kasvanut odotettua nopeammin. Taustalla on paitsi voimakas globaali talouskasvu, myös hiilinielujen heikentyminen ja taloudellisen tuotannon hiili-intensiivisyyden kasvu. Uusi Global Carbon Project:in muiden tutkimuslaitosten kanssa yhteistyönä tehty tutkimus valaisee syitä kiihtyvälle päästöjen kasvulle aiempaa tarkemmin.

Erityisen hälyttävää on ollut tutkimuksessa havaittu hiilinielujen heikkenminen viimeisen 50 vuoden aikana. Hiilidioksidipäästöistä yhä suurempi osuus näyttää kertyvän ilmakehään. Etelänmeren tuulisuudessa on havaittu lämpenemisestä johtuneita muutoksia, jotka puolestaan ovat heikentäneet hiilen sitoutumista valtamereen. 2000-luvun alussa koetut maailmanlaajuiset kuivuusjaksot ovat heikentäneet hiilen sitoutumista kasvillisuuteen ja maaekosysteemeihin.

Tuotettua taloudellista yksikköä kohden syntyy nyt enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 1970-2000 välisenä aikana, mikä tarkoittaa tuotannon hiili-intensiivisyyden kääntyneen jälleen kasvuun. Kehityksen hidastuminen kielii fossiilisten polttoaineiden tehottomasta käytöstä. Energiatehokkuuden parantaminen on kuitenkin olennainen osa lähes kaikkia globaaleja päästövähennysskenaarioita.

Globaali talouskasvu sekä väestökasvu ovat edelleen merkittävimpiä tekijöitä päästöjen kasvussa, mutta tutkimuksen mukaan muut tekijät vastaavat noin kolmanneksesta kasvussa. Kaikkiaan talouskasvu, hiilinielujen heikkeneminen ja hiili-intensiivisyyden kasvu yhdessä ovat aiheuttaaneet hiilidioksidin kerääntymisen ilmakehään 2000-luvulla 35% odotettua nopeammin . Pitoisuuden kasvu on nyt 1.93 ppm vuodessa, kun kasvuvauhti kolmekymmentä vuotta sitten oli 1.58 ppm. Hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä on korkeammalla kuin koskaan viimeisen 650 000 vuoden aikana, mahdollisesti jopa 20 miljoonan vuoden aikana. Hiilenkierron muutoksista johtuvat ilmastovaikutukset ovat yllättäneet tutkijat voimakkuudellaan.

Canadell et al: Contributions to accelerating atmospheric CO2 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks