Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Helsingin Energia kohti hiilineutraalia tulevaisuutta - enemmän vuorovaikutusta, vähemmän päästöjä • 17.1.2013

Minna Näsman
vanhempi asiantuntija, Helsingin Energia

Puun poltto vaikuttaa päästöihin ja ihmisiin

Tässä blogissa on aiemmin todettu, että pääkaupunkiseudun kokonaispäästöt ovat vajaa kymmenesosa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Noin puolet tästä syntyy rakennusten lämmityksestä, josta 80 prosenttia tuotetaan kaukolämmöllä. Kulutussähkön osuus on lähes neljännes. Päästöjen vähentämisen kannalta on siis valtakunnallisestikin merkitystä sillä, miten sähkö ja lämpö pääkaupunkiseudulla tuotetaan.

Helsingin Energia pyrkii päästöjen vähentämiseen lisäämällä biopolttoaineiden osuutta yhteistuotantolaitoksillaan. Marraskuun alkupuolella 2012 Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksella aloitettiin puupellettien koepoltto. On jo päätetty, että vuoden 2014 aikana pellettien osuus Hanasaaressa ja Salmisaaressa nostetaan 5-10 prosenttiin polttoaineen lämpöenergiasta.

Vuonna 2015 Helsingin kaupunginvaltuusto päättää, nostetaanko biopolttoaineen osuutta 40 prosenttiin Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla vai rakennetaanko Vuosaareen uusi laitos laajamittaisempaa biopolttoa varten - millä tavoin lähdetään kohti kaupungin asettamaa tavoitetta: hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 20 prosentilla ja uusiutuvan energian osuuden nostamista 20 prosenttiin 2020-luvulle tultaessa.

Biopolttoaineiden osuuden lisääminen vaatii isoja investointeja. Eri toteutustavoilla on erilaisia vaikutuksia voimalaitosten alueella asuvien ihmisten elämään. Tuotannon vaikutus ilman laatuun on minimaalinen eikä jää naapureille lainkaan. Korkeat piiput laimentavat savukaasut, jotka on jo etukäteen suodatettu melkein sataprosenttisesti. Liikenne- ja varastointipäästöjen vaikutukset ovat suoria, mutta paikallisia. Osa vaikutuksista on epäsuoria ja jakaantuu laajemmalle alueelle, kuten investointikustannusten vaikutus kaupungin mahdollisuuksiin tarjota muita palveluita.

Hyvä naapurisopu on Helsingin Energialle lähtökohtaisesti tärkeää. Sen lisäksi uusien polttoaineiden käyttöönottoon liittyy lukuisa määrä kysymyksiä. Vastaukset on pystyttävä muokkaamaan sellaisiksi, että ne kestävät aikaa ja että niillä on mahdollisimman laaja hyväksyntä kaupunkilaisten joukossa. Siksi aloitimme jo kevätkesällä 2012 keskustelun kaupunkilaisten kanssa siitä, miltä suunnitelmamme heistä kuulostavat.

Liikenne, päästöt, melu ja hinta kiinnostavat

Seitsemän fokusryhmähaastattelun avulla selvitimme, minkä kaltaista keskustelua on odotettavissa, kun biopolttoaineiden osuutta yhteistuotannossa lähdetään lisäämään. Yhteensä 34 henkilön näkökulmista syntyi varsin kattava kuva ajatuksista, joita tematiikka herättää.

Keskustelu liittyi toisaalta fyysisiin ympäristövaikutuksiin voimalaitosten läheisyydessä, toisaalta voimalaitosten toimintaa ohjaavaan päätöksentekoon. Oma iso keskustelunsa olivat voimalaitoksilla käytettävät energianlähteet. Tärkeäksi teemaksi nousi myös hankkeen viestintä. Ei riitä, että on hyvin perusteltua se, mitä tehdään. Melkein yhtä oleellista kuulostaa haastattelujen perusteella olevan, miten siitä ympäristölle kerrotaan.

Suuri osa haastateltavista osoittautui hyvin asiantunteviksi ja asiasta kiinnostuneiksi henkilöiksi. Ryhmissä syntyi hyvinkin yksityiskohtaisia keskusteluja esimerkiksi siitä, miten mahdollisesti Joutsenossa puun kaasutusprosessissa syntyvä lämpö saataisiin kaukolämpönä hyötykäyttöön Suur-Saimaan alueella. Esimerkki osoittaa, miten Helsingin ratkaisujen vaikutukset askarruttavat muitakin kuin hankevastaavaa. Se myös vahvistaa käsitystä viestinnän kaksisuuntaisesta luonteesta. Paitsi että voimme jakaa tietoa siitä, mitä projekteissamme todella on tapahtumassa, asianosaiset tuovat mielellään omaa osaamistaan käyttöömme.

Kun haastateltavat katsoivat asiaa ”normihelsinkiläisen” näkökulmasta, neljä asiaa nousi heidän mukaansa yli muiden. Ne olivat biopolton edellyttämä liikenne, biopoltosta syntyvät päästöt ja melu sekä investointien ja käyttökustannusten hinta. Näiden teemojen he olettivat koskettavan kaikkia kaupunkilaisia.

Kaupunkilaisten odotuksista Helsingin Energian kehitysohjelmalle on julkaistu artikkeli Ympäristö ja Terveys –lehden numerossa 7/2012. Olemme saaneet luvan linkittää artikkelin kotisivuillemme. Tammikuussa 2013 Helsingin Energian voimalaitoksilla järjestetään avointen ovien päiviä ja vierailuilla pääsee tutustumaan voimalaitoksiin ja myös kyselemään energiantuotannon tulevaisuudesta. Lisäksi kirjoitamme säännöllisesti blogia Helsingin Energian askelista kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Sen kautta myös sinä voit osallistua ratkaisuista käytävään keskusteluun.