Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

IEA: Öljyn käyttö käy maailmalle yhä kalliimmaksi • 24.11.2008uutisarkisto

Nykyinen maailman energiantuotanto on kestämättömällä pohjalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta toteaa International Energy Agency, IEA. Olemme matkalla kohti 6 asteen keskilämpötilan nousua vuosisadan loppuun mennessä varoittaa IEA:n vuosittainen World Energy Outlook - raportti.

IEA tunnetaan tärkeänä kansainvälisten energiakysymysten neuvonantajana ja etenkin OECD- ja G8-maiden energiapolitiikan keskeisenä tietotoimistona. Vielä joitakin vuosia sitten päästöjen vähentäminen oli energiatoimiston vuosittaisessa World Energy Outlook-raportissa vain sivujuonne. Nyt raportissa on ensimmäistä kertaa mukana vaihtoehtoisia ja vähäpäästöisempiä kehityspolkuja energiantuotannon kehitykselle vuoteen 2030 mennessä.

IEA:n näkemykset öljyntuotannon riittävyydestä eivät myöskään ole enää yhtä optimistiset kuin aiemmin. Raportin mukaan tunnetut öljyvarannot riittävät nykykulutuksella noin 40 vuodeksi, edellyttäen suuria investointeja tuontantokapasiteetin ylläpitämiseksi. Maailmantalouden öljyintensiivisyyden oletetaan vähenevän, mutta kaikkiaan kulutus kuitenkin kasvaa. Kasvu käy valtioille koko ajan kalliimmaksi; kun vuonna 1999 öljyn käytön kustannukset olivat noin 1 % kansantaloudesta, 2007 osuus oli jo 4 %.

Vaikka nykyinen talouskriisi IEA:n mukaan hieman hidastaakin öljynkulutuksen kasvua, kokonaisvähennyksiä ei ole kuitenkaan luvassa. IEA:n mukaan talouskriisi ei ole kuitenkaan syy laiminlyödä päästövähennystavoitteita.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden rajoittaminen usein tavoitteeksi asetettuun 450 ppm pitoisuuteen alkaa olla raportin mukaan jo haasteellista niin taloudellisesti kuin teknisesti. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä ei onnistu vain OECD-maiden voimin vaikka nämä nollaisivat päästönsä, joten kehittyvien maiden päästörajoitukset ja kansainvälinen ilmastosopimus nähdään välttämättömänä.

World Energy Outlook raportti