Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

IEA: Päästöjen puolittaminen kustantaa prosentin maailman BKT:sta • 30.6.2008uutisarkisto

International Energy Agency - energiajärjestön uusin julkaisu selvittää miten energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt voidaan puolittaa ja mihin hintaan. Energiajärjestön mukaan 1,1 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta vastaava summa riittää tarvittaviin investointeihin hiilidioksidipäästöjen puolittamiseksi nykyiseltä tasolta vuoteen 2050 mennessä.

Tarvittavien investointien summa ei tarkoita toimien nettokustannusta eikä siis ole suoraan pois maailman BKT:stä. Investoinneilla tehostetaan energian käyttöä ja vähennettään kalliiden fossiilisten polttoaineiden kulutusta, mistä seuraa suuria säästöjä myös kustannuksissa. Säästetyn hiilidioksiditonnin hinnaksi arvioidaan keskimäärin 38 - 117 dollaria.

IEA:n raportti pyrkii vastaamaan erityisesti G8-ryhmän tarpeisiin. Maailman kahdeksan suurtaloutta keskusteli Heiligendamnin kokouksessa 2007 mahdollisesta 50 % globaalista päästövähennystavoitteesta. Hallitustenvälien ilmastopaneeli, IPCC arvioi ilmastonmuutoksen tuhoisimpien seurauksien estämisen vaativan teollisuusmailta 80 - 95 % päästövähennyksiä.

IEA:n mukaan edullisin, jopa nettovoittoja tuottava investointikohde päästöjen vähentämiseksi on energiatehokkuuden parantaminen, niin sen loppukäytössä kuin tuotannossa. Tarvittavista päästövähennyksistä voitaisiin näin saavuttaa noin 36 %. Lisäksi IEA ehdottaa vähäpäästöisiin energialähteisiin siirtymistä ja hiilen talteenottoa ja varastointia. Hinnakkaimpia päästövähennyskeinoja ovat juuri hiilen talteenotto ja varastointi sekä öljyn korvaaminen liikenteen polttoaineena. Investointeja tarvitaan niin sähkö- kuin vetyautojen kehittämiseen. Hiilen talteenotto ja varastointi heikentää voimaloiden energiatehokkutta ja lisää myös näin kustannuksia.

IEA:n esittämien toimien seurauksena vuonna 2050 46 % energiasta saataisiin uusiutuvista energianlähteistä, öljyä kulutettaisiin 27 % nykyistä vähemmän ja energiantuotanto olisi yleisesti turvallisemmalla pohjalla.

IEA Energy Technology Perspectives 2008