Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ilmari-hankkeen menestystekijät • 26.2.2013

Ilmarin viestintätyöpajassa tammikuussa 2013 pohdittiin, että mitkä ovat ne tekijät, joiden ansiosta Ilmari on voinut toimia jo 10 vuotta ja joiden ansiosta se edelleen saa kehuvia palautteita. 

Konsepti

Yhden kaksoistunnin mittainen Ilmari-kouluvierailu on helppo sovittaa koulun rytmiin. Yksittäinen opettaja voi päättää itse kouluvierailun tilaamisesta, eikä se useimmiten edellytä sopimista rehtorin tai muiden opettajien kanssa. Se on myös kouluille ilmainen.

Kilpailutilanne

Ilmari on eräs merkittävimmistä ilmastokasvatushankkeista Suomessa. Hanke on myös skaalautunut hyvin. Olemme voineet tavoittaa suuria määriä nuoria ympäri Suomen, sillä meillä on laaja kouluvierailijaverkosto.

Sisältö

Ilmarissa opetetaan uusia asioita ja uusista näkökulmista. Vaikka ilmastonmuutos ei enää ole kenellekään uusi tai tuntematon asia – toisin kuin Ilmarin aloittaessa 2003 –, on Ilmarin näkökulma edelleen tuore. Kouluvierailija on myös itse esimerkki ja toimija, jolloin jo pelkkä kouluvierailijan läsnäolo itsessään alleviivaa ja tukee Ilmari-tunnin sisältöä.

Tekijät

Ilmaria ovat olleet tekemässä sitoutuneet aktiivit. Toiminnassa on edelleen mukana niitä, jotka ovat olleet käynnistämässä Ilmaria ja tekemässä ensimmäisiä kouluvierailuja vuosina 2002-2003. Osaavat, aktiiviset ja innokkaat aktiivit ovat kyenneet uudistamaan hankkeen sisältöjä ja mukautumaan muuttuneeseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Omasta toimijajoukosta puuttuvaa asiantuntemusta ollaan osattu hankkia ulkopuolelta. Vuosien varrella hankkeeseen asiantuntemusta ovat tuoneet draamapedagogit, käsikirjoittajat, ympäristökasvattajat, viestinnän ammattilaiset, nuorisotyön asiantuntijat ja monet muut.