Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan voimakkaassa kasvussa • 7.8.2007uutisarkisto

Uusiutuvien energioiden markkinoille virtasi rahaa viime vuonna ennätysmäärä. YK:n ympäristöohjelman UNEP:in tuoreesta raportista käy ilmi, että investointeja uusiutuvaan energiaan tehtiin vuonna 2006 peräti 43% enemmän kuin edellisenä vuonna. Alkanut vuosi lupaa investointien edelleen kasvavan.

Uusiutuvilla energianlähteillä katetaan toistaiseksi 2% maailman energian tarpeesta, mutta sektori ahmaisee jo 18% energiantuotantoon tehtävistä investoinneista. Suurin osa sijoituksista kohdistuu edelleen OECD maihin, mutta kehitysmaiden rooli on selvässä kasvussa. Kehitysmaat, Kiinan, Intian ja Brasilian johdolla, keräävät jo viidenneksen investoinneista. UNEP:in vuosittainen raportti toteaakin uusiutuvien energioiden markkinoiden laajentuneen ja kehittyneen aiempaa riippumattomaksi etenkin öljyn hinnan vaihteluista. Poliittisten kannustimien vaikutus investointeihin on kuitenkin edelleen kiistämätön.

Suurin osa investoinneista kohdistuu vakiintuneimpien energiamuotojen, tuuli- aurinko- ja bioenergian tuotantoon. Alan investoinneilla riittä raportin mukaan kasvumahdollisuuksia ilman uuden teknologian kehittämistäkin. Uusiutuvan energian tuotannon kehittämisen pioneerit alkavat jo niittää satoa, sillä olemassa olevan toiminnan ja yritysten osto on myös kasvanut lähes yhtä kiivaassa tahdissa uuteen toimintaan kohdistuvien investointien kanssa.

Global Trends in Sustainable Development annual review of the UNEP