Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

IPCC: Ilmastonmuutos pahentaa veden saatavuuden ongelmia • 24.8.2008uutisarkisto

Ilmastonmuutos tulee lisäämään makean veden saatavuuteen liittyviä ongelmia Hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n tuoreimman erikoisraportin mukaan. Vaikka muutokset esimerkiksi sateisuudessa, sulavesien määrässä tai lumipeitteisyydessä vaihtelevat alueittain, negatiivisten vaikutusten arvioidaan peittoavan mahdolliset positiiviset vaikutukset. Vuonna 2050 alueen, jolla vesiolot ovat heikentyneet ilmastonmuutoksen seurauksena arvioidaan olevan yli kaksi kertaa suurempi kuin alueen, jolla vesiolot ovat parantuneet.

- Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet siis lievittävät osaltaan myös veteen liittyviä ongelmia. Toisaalta on otettava huomioon torjuntatoimien suorat vaikutukset vesiresursseihin; jättäähän vaikka keinokasteluun perustuva bioenergian tuotanto väistämättä vähemmän vettä käytettäviksi muihin tarkoituksiin, summaa raportin kokoamiseen osallistunut yliopistonlehtori Jouni Räisänen Helsingin yliopistosta.

Vesiolojen muutokset vaikuttavat suoraan mm. juomaveden saatavuuteen ja ruoantuotantoon ja ovat siten avainasemassa puhuttaessa ilmastonmuutoksen seurauksista. Tuore erikoisraportti kokoaa viimeisimmissä arviointiraporteissa ollutta tietoa.

- Raportin tärkein tavoite oli koota ilmastonmuutoksen ja vesiasioiden yhtymäkohtiin liittyvä tieto sellaiseen muotoon, että se olisi mahdollisimman hyvin poliitikkojen ja esim. tulevaisuuden vesihuoltoa suunnittelevien tahojen käytettävissä, selventää Jouni Räisänen.

IPCC Technical paper IV: Climate Change and Water