Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Iso-Britannia: EU:n leikattava päästöjä 60 % • 12.3.2003uutisarkisto

Ison-Britannian pääministeri Tony Blair pitää ilmastonmuutosta jopa joukkotuhoaseisiin verrattavana maailmanlaajuisena turvallisuusongelmana. Helmikuun loppupuolella pitämässään puheessa Bushin sylikoiraksi haukuttu Blair sanoutuu selkeästi irti Kioton pöytäkirjan hylänneen Yhdysvaltain ympäristölinjauksista.

Kioton sopimuksessa 1997 Iso-Britannia sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 12,5 %, ja maa on Blairin mukaan saavuttamassa tavoitettaan. Hän kuitenkin totesi, että vaikka Kioton sopimuksen noudattaminen on välttämätöntä, se ei riitä hillitsemään ilmastonmuutosta. Maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet 10 % vuodesta 1990. Kehitysmaissa lisäys on 35 %. Parhaimmillaan Kioton sopimuksella päästään vain noin 2 %:n päästövähennyksiin.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi päästöjä on vähennettävä 60 %. Vähennykset ovat mahdollista jo tällä hetkellä tunnettujen tai markkinoille tulossa olevien tekniikoiden avulla. Kehitysmaiden olisi mahdollista jopa lisätä päästöjään normaalin kehityskulun turvaamiseksi. Raportissa tarjotaan päästörajoitusten saavuttamiseksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, fossiilisten polttoaineiden korvaamista vedyllä ja energian käytön vähentämistä ja tehostamista.

Blairin mukaan päästöjen rajoittaminen ei ole kallista ongelman vakavuus huomioon ottaen. Ison-Britannian päästöt ovat teknologisten edistysaskelten ansiosta vähentyneet 5 % vuodesta 1997. Samanaikaisesti talous on kasvanut 17 %.

Pääministerin mukaan Ison-Britannian ei kuitenkaan kannata toimia yksin. Blair ja Ruotsin pääministeri Göran Persson ovatkin kirjoittaneet yhdessä Euroopan Neuvoston puheenjohtajalle Costas Simitisille kirjeen, jossa he ilmoittavat pyrkivänsä 60 %:n päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä. Heidän tavoitteenaan on saada EU sitoutumaan vastaavaan vähennykseen.

Blairin puheen jälkeen Ison-Britannian hallitus julkaisi energiastrategian. Suunnitelman mukaan maa sitoutuu leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään 60 % vuoteen 2050 mennessä. Ydinvoiman lisärakentaminen pidetään yhtenä mahdollisuutena, mutta sitä suositellaan vasta viimeisenä vaihtoehtona.

Strategian tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Aiemmin asetetun tavoitteen mukaan uusiutuvien osuutta kasvatettaisiin 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Uudessa strategiassa tavoite on kuitenkin pehmennetty toiveeksi. Välitavoitteeksi asetetaan 10 %:n osuus vuoteen 2010 mennessä.

Ympäristöjärjestöt, mm. Englannin Maan ystävät, ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä maan linjaukseen. Kriitikkojen mukaan kyse on kuitenkin vain suurista puheista ja tyhjistä lupauksista.