Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Iso-Britannian vähentämiä päästöjä siirtyy muihin maihin • 16.9.2008uutisarkisto

Samaan aikaan kun Iso-Britannian virallisesti raportoidut hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 5 % sitten vuoden 1992, näyttävät maan kokonaiskulutuksesta aiheutuvat päästöt kuitenkin lisääntyneen 18 prosentilla. Näin on arvioinut Iso-Britannian ympäristö- ja maatalousministeriö DEFRA:n raportissaan. Teollistuneiden maiden pyrkiessä kohti Kioton pöytäkirjan tavoitteita päästöjä saatetaan kuin huomaamatta ulkoistaa muihin maihin.

Iso-Britannian hallinto ensimmäisten joukossa otannut ns. hiilivuodon mahdollisuuden vakavasti tutkintaan. YK:n ilmastosopimuksen edellyttämä kasvihuonekaasujen kansallinen inventaario huomio vain kunkin maan alueella tuotetut päästöt, kansainvälinen lento- ja laivaliikennekin on jätetty tarkoituksella laskelmien ulkopuolelle. DEFRA:n raportti arvioi, että kaikkie Iso-Britanniassa käytettävien tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2004 peräti 37 % korkeammat kuin kansallisen inventaarion mukaiset lukemat. Jo rajat ylittävän lento- ja laivaliikenteen mukaan laskeminen nostaa päästötasoa 21 prosentilla.

Pelkästään maassa kulutettavien tuotteiden päästölukemat eivät kuitenkaan huomio, että osa maassa valmistetuista tuotteista menee ulkomaanvientiin. Taso jää kuitenkin Iso-Britannian kannalta negatiiviseksi. Maan oman ulkomaanviennin päästöjen arvioidaan olevan 242 milj. tonnia hiilidioksidia kun kaikkiaan ulkomailta tuotuihin tuotteisiin ja palveluihin arvioidaan piiloutuvan 374 milj. tonnia. Kuilu viennin ja tuonnin päästöjen välillä on jatkuvasti kasvanut vuodesta 1992.

Iso-Britannian omassa ulkomaanviennissä ovat palvelut yhä merkittävämmässä osassa. Ulkomaantuonti taas tulee yhä useammin OECD-maiden ulkopuolelta. Tutkijat arvioivatkin, että etenkin korkeamman päästötaseen tuotteita on alettu tuomaan näistä maista yhä enemmän.

Maan kulutukseen piiloutuvien päästöjen arvioiminen on mutkikas tehtävä ja päästötonnilukemiin on DEFRA:n tutkimuksenkin mukaan syytä suhtautua varauksellisesti. Arvioiden osoittamat erot raportoitujen ja kulutuksesta syntyvien päästöjen välillä ovat kuitenkin niin räikeita, että niiden osoittama suunta on selvä.

DEFRA: Embedded Carbon Emissions Indicator