Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Järjestöt: Cancúnin kokouksessa rakennettava luottamuspohjaa ilmastosovulle • 16.11.2010Cancún

SAK, Akava ja kansalliset kehitys- ja ympäristöjärjestöt ovat tänään julkaisseet omat tavoitteensa Cancúnissa Meksikossa joulukuussa pidettävälle YK:n ilmastokokoukselle.

Ilmastosopimuksen tarve on järjestöjen mielestä edelleen ajankohtainen. Olennaista Cancúnissa on luottamuksen rakentaminen eri maaryhmien välille Kööpenhaminan ilmastokokouksen laihojen tulosten jälkeen. Kehittyneiden maiden, kuten Suomen, tulee osoittaa sitoutumisensa kansainväliseen sopimusprosessiin, ja viedä sitä eteenpäin poliittisella tahdolla ja joustavilla neuvotteluasemilla.

Cancúnin osapuolikokouksessa kaikkien maiden on otettava merkittäviä askelia kohti oikeudenmukaista, kunnianhimoista ja laillisesti sitovaa kattavaa kansainvälistä ilmastosopimusta, josta voitaisiin sopia ensi vuonna Etelä-Afrikassa.

Järjestöjen tavoitteita Cancúnin ilmastokokoukselle:

 • Sovitaan, että globaalit päästöt kääntyvät laskuun seuraavien viiden vuoden aikana
 • Sovitaan, että päästövähennykset toteutetaan oikeudenmukaisesti. Rikkailla mailla tulee olla suurin vastuu.
 • Sovitaan, että ilmastomuutokseen sopeutuminen tapahtuu oikeudenmukaisella tavalla, sillä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtymisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia joidenkin ihmisten toimeentuloon ja työllistymiseen.
 • Teollisuusmaiden tulee sitoutua vähentämään kokonaispäästöjään 25-40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Viimeistään Etelä-Afrikassa vuonna 2011 on sovittava tarkemmista säännöistä tähän liittyen.
 • Lisäksi tulee sopia suuntaviivoista, joiden pohjalta teollisuusmaat laativat hiilineutraalin toimintasuunnitelman vuoteen 2012 mennessä. Suunnitelmista tulee ilmetä maiden kehityskulku vuoteen 2050 saakka.
 • Myös kehitysmaiden tulee sitoutua laatimaan ilmastonmuutoksen kestävät, matalahiiliseen yhteiskuntaan tähtäävät toimintasuunnitelmat.
 • Luottamuksen rakentamisen kannalta rahoituksen varmistaminen on tärkeää. Kööpenhaminassa tehtyjä lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin rahoitussitoumuksia tulee viedä eteenpäin Cancúnissa. Rahoituksen tulee olla ns. uutta eikä sitä tule laskea osaksi kehitysyhteistyömäärärahoja ja -tavoitteita (0,7 % BKT:stä).
 • Cancúnissa tulee sopia tulevan sopimuksen laillisesta muodosta.

Lisätietoja:

 • Mats Nyman, Akava, 050 328 1236, etunimi.sukunimi@akava.fi
 • Kaisa Kosonen, Greenpeace, 050 368 8488, etunimi.sukunimi@greenpeace.fi
 • Riitta Savikko, Ilmasto.org-sivusto, 040 834 3997, etunimi.sukunimi@gmail.com
 • Rilli Lappalainen, Kehys ry, 050 561 3456, etunimi.sukunimi@kehys.fi
 • Tuuli Hakkarainen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, 09 584 23 242, etunimi.sukunimi@kepa.fi
 • Katri Suomi, Kirkon ulkomaanapu, 050 326 3487, etunimi.sukunimi@kua.fi
 • Leo Stranius, Luonto-Liitto, 040 754 7371, etunimi.sukunimi@luontoliitto.fi
 • Bernt Nordman, Natur och Miljö, 045 270 0313, etunimi.sukunimi@naturochmiljo.fi
 • Pia Björkbacka, SAK, 050 464 5342, etunimi.sukunimi@sak.fi
 • Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 345 4411, etunimi.sukunimi@sll.fi
 • Helena Laukko, Suomen YK-liitto, 040 556 0488, etunimi.sukunimi@ykliitto.fi
 • Salka Orivuori, WWF Suomi, 040 180 9497, etunimi.sukunimi@wwf.fi