Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Jo neljä valtiota on sitoutunut ilmastopäästöjensä nollaamiseen • 9.4.2008uutisarkisto

Hiilineutraali tulevaisuus ei ole enää vain villi tulevaisuuden visio vaan yhä useammin tämän päivän reaalipoliittinen tavoite. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kokouksessa maaliskuussa avattiin uusi Climate Neutral Network - verkosto, johon ensimmäisenä liittyneet Costa Rica, Norja, Uusi-Seelanti ja Islanti julistivat kokouksen yhteydessä tavoitteensa tulla ilmastovaikutuksiltaan neutraaleiksi valtioiksi.

Verkosto perustettiin tukemaan valtioita, kaupunkeja ja yrityksiä, jotka lähtevät tavoittelemaan ilmastovaikutuksiensa nollaamista. Verkkopohjaisen verkoston toivotaan rohkaisevan kunnianhimosiin tavoitteisiin, helpottovan tietotaidon jakamista sekä julkaisemista. Tavoitteena ei ole ainoastaan hiilidioksidipäästöjen, vaan myös muiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksien nollaaminen

Verkostoon liittyneet valtiot edustavat varsin erilaisia yhteiskuntia. Jo aiemmin tavoitteensa julistaneen Norjan sähköntuotanto on jo lähes hiilidioksidipäästötöntä, mutta maan erityisenä haastena on öljyn ja kaasun tuotannon päästöt. Myöskään Islannille, jonka energiantuotanto perustuu vesivoimaan ja geotermiseen lämpöön, ei keskitetty energiantuotanto ole suurin haaste. Maan nopeimmin kasvavat päästölähteet ovat liikenne ja kalastus. Uudessa-Seelanissa taas jopa puolet ilmastopäästöistä ovat peräisin maataloudesta.

Huomattavaa on kehitysmaihin luettavan Costa-Rican lähteminen mukaan aloitteseen. Kehitysmaana Costa-Ricalla ei ole päästövähennysvelvoitteita nykyisissä kansainvälisissä ilmastosopimuksissa. Niin kuin monille muillekin kehitysmaille, hiilinieluna toimivat metsät ja niiden istuttaminen ovat maalle tärkein keino vähentää päästöjä. Nielujen hyödyntäminen ja Kioton sopimukseen kuuluvat joustomekanismit kuuluvat myös teollisuusmaiden keinovalikoimaan vähentää päästöjä.

Valtioiden lisäksi verkostoon liittyi avajaiskokouksessa viisi kansainvälistä yhtiötä sekä neljä kaupunkia. Kaupunkeihin lukeutuu esimerkiksi Etelä-Ruotsissa sijaitseva Växjön kaupunki, joka aloitti ilmastotalkoot jo vuosikymmen sitten. Kaupunki on onnistunut vähentämään päästöjään lähes kolmanneksen vuodesta 1993. Climate Neutral Network:in ensimmäisten jäsenien esimerkin odotetaan keräävän verkostolle lisää jäseniä, jotka haluavat kuulua ilmastonmuutoksen torjunnan kärkijoukkoon.

Climate Neutral Network