Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Kansalaismielipide Yhdysvalloissa: ilmaston puolesta toimittava nyt • 14.6.2003uutisarkisto

Tuoreen tutkimuksen mukaan 92 % amerikkalaisista on tietoinen ilmaston lämpenemisestä. Heistä yli 90 % on sitä mieltä, että Yhdysvaltain täytyy leikata kasvihuonepäästöjään: 88 % kannattaa kansainvälistä Kioton ilmastosopimusta ja 76 % haluaa Yhdysvaltain vähentävän päästöjä muiden maiden toimista riippumatta.

77 % amerikkalaisista kannattaa hiilidioksidin luokittelemista ilmansaasteeksi. Yhdysvaltain hallitus tukee tällä hetkellä fossiilisia polttoaineita (hiili, öljy, maakaasu) käyttävää teollisuutta noin viidellä miljardilla dollarilla vuodessa. Tukien siirtämistä uusiutuville energiamuodoille kannattaa 71 % amerikkalaisista.

Ristiriitaista on, että vaikka yli puolet kannattaa runsaasti polttoainetta kuluttavien moottoriajoneuvojen veroa, yleistä kaikkeen kulutukseen kohdistuvaa bensaveroa vastustaa 78 %. Päästöleikkaiskeinoista myös yleistä yritysten energiaveroa, joka mm. nostaisi kulutushyödykkeiden hintaa noin kolmella prosentilla, vastustaa 60 % amerikkalaisista. Markkinapohjainen päästökauppajärjestelmä saa yhtä paljon ääniä puolesta ja vastaan (40 %), ja 18 % on asiasta vielä epävarma.

Yksi yllättävimmistä tuloksista on koko poliittisen kentän yksimielisyys siitä, että jotain on tehtävä. Selvä enemmistö niin demokraattien kuin republikaanienkin, konservatiivien ja liberaalien keskuudessa kannattaa kansallista politiikkaa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Oregonin yliopiston tekemä mielipidetutkimus suoritettiin marraskuussa 2002-helmikuussa 2003. Vastaajat valittiin satunnaisotannalla 50 osavaltiosta, ja virhemarginaali on +/-4 %. Tutkimus julkaistiin juuri, kun Yhdysvaltain senaatti kävi keskustelua kansallisesta energiapolitiikasta.

Raportin lehdistötiedote ja koko raportti englanniksi