Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Kiinan ilmasto-ohjelma tähtää päästöjen vähentämiseen • 25.6.2007uutisarkisto

Kiina on julkaissut oman ilmasto-ohjelman, jonka avulla se pyrkii rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjään. Kioton sopimuksessa mukana olevalla Kiinalla ei kehitysmaana ole sitovia tavoitteita päästöjen rajoittamiseksi. Ohjelman kautta Kiinan haluaa kuitenkin osoittaa ottavansa ilmastonmuutoksen torjunnan tosissaan ilman sitovia tavoitteitakin.

Ohjelmassa Kiina tavoittelee mm. energiatehokkuuden parantamista 20 prosentilla ja uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamista 10 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on suunnitteilla mm. lainsäädännön ja verotuksen uudistamista, energian hukkakäytön karsimista, metsänhoidon ja riisinviljelyn menetelmien uudistamista sekä vesi- ja ydinvoiman lisäämistä. Laaja ohjelma kartoittaa jo tehtyjä toimenpiteitä päästöjen rajoittamiseksi, ilmastonmuutoksen Kiinalle tuomia uhkia ja haasteita sekä sopeutumistoimenpiteitä.

Avaus on tervetullut, sillä Kiinan huimaa vauhtia kasvava talous pyörii 70 prosenttisesti hiilellä tuotetulla energialla. Viimeisten vuosikymmenien aikana Kiinan päästöt ovat kuitenkin laskeneet suhteessa bruttokansantuotteen kasvuun. Kiina korostaakin talouden kasvun jatkumisen olevan ensisijaista niin ilmastonmuutoksen torjumisen, ympäristönsuojelun kuin köyhyyden poistamisen edistymiseksi.

Kiina pitää ilmastosopimuksia tervetulleina myös tulevaisuudessa, mutta ei ole muuttanut omia lähtökohtiaan neuvotteluissa. Kiina pitää kiinni näkemyksestään teollisuusmaiden historiallisesta vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kiinan kehitys- ja reformikomission johtaja Ma Kai myös muistutti, että Kiinan henkeä kohden laskettujen päästöjen olevan edelleen alle maailman keskiarvon ja reilusta alle puolet OECD-maiden keskiarvosta. Kiina toivoo, että tulevilla sopimuksilla voitaisiin edesauttaa teknologian siirtoa kehitysmaihin. Pelkkä päästöjen seuranta ja monitorointi ovat yhä monille kehitysmaille hyvin hankalia.