Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Komissio toteaa ilmastonmuutoksen uhkaavan kansainvälistä turvallisuutta • 28.4.2008uutisarkisto

Viljelykelvottomiksi kuivuvat maa-alueet, pula juomavedestä, pienenevät sadot ja kasvava ympäristöpakolaisten määrä ovat tuoneet ilmastonmuutoksen myös keskusteluihin kansainvälisestä turvallisuudesta. Euroopan komissiossa valmisteltu raportti ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä turvallisuudesta toteaa ilmastonmuutoksen vaikutuksien olevan jo läsnä suurimassa osassa tämän päivän konflikteja. Ilmastonmuutos voimistaa jo olemassa olevia jännitteitä ja syventää ongelmia. Raporttia käsiteltiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuussa.

Ilmastonmuutoksen seuraukset kiristävät kamppailua luonnonvaroista sekä energianlähteistä. Esimerkiksi suuria fossiilisen energian varantoja omistavia Lähi-idän maita vaivaa ilmastonmuutoksen lisäämä kuivuus. Alueella, jossa kaksi kolmasosaa väestöstä on riippuvaisia oman valtion ulkopuolelta tulevasta juomavedestä, pula vedestä on ilmeinen konfliktin siemen ja siten myös muun maailman energiansaantia epävakauttava tekijä.

Merenpinnan nousun alle jäävät alueet ja toisaalta sulavan jään alta paljastuvat alueet synnyttävät uudenlaisia kysymyksiä maanomistuksesta. Jäätiköiden sulaessa odotetaan napa-alueilla avautuvan pääsy uusiin fossiilisiin energiavaroihin, minkä seurauksena alueelle voidaan pian olla kiinnostuneita perustamaan muutakin kuin tutkimusasemia.

Kaikkiaan muutokset luovat epävakautta alueilla, joilla usein jo ennestään on heikko hallinto. Globaali ongelma luo paineita myös globaalille yhteisölle. Ilmastonmuutos on nykyään kansainvälisten neuvottelujen ykkösteema, jolla on myös potentiaalia aiheuttaa kansainvälisiä konflikteja esimerkiksi yhteisten sopimusten epäonnistuessa.

EU maiden kohdalla haasteet turvallisuudelle tulevat todennäköisesti tuntumaan etenkin kasvavina ympäristöpakolaisten virtoina, epävakauksina energiansaannissa ja tärkeillä kauppa-alueilla, taloudellisina paineina tukea konfliktialueita sekä jännitteinä kansainvälisissä suhteissa. Muuttuvat ilmasto-olot saattavat raportin mukaan luoda myös EU:n sisäisiä konflikteja.

Näin suurten pulmien edessä Euroopan komissiollakaan ei ole antaa ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen torjunta on edelleen avainasemassa kansainvälistä turvallisuuttakin ajatellen, mutta uhkiin on myös syytä valmistautua. Komissio suosittelee raportissaan mm. mahdollisten riskien tehokkaampaa monitorointia, kriisinhallinan kehittämistä niin siviilien kuin sotilaallisten ryhmien parissa, turvallisuusuhkien esiin tuomista kansainvälisellä areenalla kuten G8-kokouksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukemista kolmannen maailman maissa

Climate change and international security - Paper from the High Representative and the European Commission to the European Council