Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Kuivatut turvemaat merkittäviä päästölähteitä • 24.5.2007uutisarkisto

Maailman kuivatut turvemaat tuottavat valtavat määrät kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei ole kansainvälisissä toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi huomioitu. Suurin osa päästöistä on lähtöisin Kaakkois-Aasian trooppisilta alueilta, etenkin Indonesian turvemailta. Uuden tutkimuksen mukaan kuivatuilla turvealoilla tapahtuvasta turpeen hajoamisesta ja tulipaloista syntyvät päästöt vastaavat 8 prosenttia globaaleista, fossiilisista polttoaineista syntyvistä päästöistä. Ilmaston lisäksi kuivauksesta kärsii myös alueiden rikas lajisto.

Turvemaita ojitetaan ja kuivatetaan lähinnä puuviljelmiä varten. Etenkin kuivatuille alueille nousee palmuöljy- ja sellupuuplantaaseja. Myös turvepohjaisten metsämaiden hakkaamisesta seuraa kuivuminen. Veden alta paljastuva turvemaa hajoaa etenkin trooppisissa olosuhteissa nopeasti. Samoin kasvaa tulipalojen riski. Vaikka turvemaiden arvioidaan kattavan vain 3 prosenttia maapallon maapinta-alasta, on niihin sitoutunut lähes kolmannes maaperän hiilestä. Indonesiassa turvemaista on jo kuivattu tai hakattu noin puolet, eikä tulevaisuus näytä lupaavammalta.

Kansainvälinen järjestö Wetlands International esitteli toukokuun alussa yhdessä Delft Hydraulics:in kanssa toteutetun tutkimuksen tuloksia Bonnissa YK:n valmistelevan ilmastokokouksen yhteydessä. Järjestön mielestä myös turvemailta syntyvät päästöt pitäisi saada YK:n ilmastosopimuksen piiriin. Tutkimuksen mukaan päästöjä voidaan vielä torjua palauttamalla alueiden vesitasapaino. Wetlands International peräänkuuluttaa myös kansainvälistä tukea metsien suojelemiseksi etenkin Indonesiassa.

Peat - CO2. Assessment of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia