Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Lentoliikenne mukaan päästökauppaan • 29.11.2007uutisarkisto

Lentoliikennettä ollaan ensimmäistä kertaa ottamassa mukaan kansainvälisiin talkoisiin päästöjen vähentämiseksi. EU aikoo kytkeä sen alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän lentoliikenteen päästökauppajärjestelmäänsä ja siten suitsia kasvavia päästöjä. Lentoliikenne on todennäköisesti nopeimmin kasvava hiilidioksidipäästöjen lähde. Samaan aikaan kun teollisuusmaat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään 5,2% vuoden 1990 tasosta, lentoliikenne on lähes tuplannut päästönsä.

Lentoliikennettä on usein pidetty ilmastonmuutoksen torjunnan vapaamatkustajana, sillä sen päästöjä ei ole sisällytetty kansainvälisiin päästövähennystavoitteisiin kuten muuta liikennettä. Kansainvälistä toimialan päästöjen jyvittämistä maakohtaisiin päästökiintiöihin on pidetty hankalana. Lentoliikenne on myös vapaa joistakin sellaisista veroista, jotka koskevat muuta liikennettä ja liiketoimintaa, kuten polttoaineverosta ja arvonlisäverosta.

EU:n parlamentti osoitti selvästi haluavansa laittaa pisteen tälle vapaamatkustajuudelle käsitellessään komission lainsäädäntöehdotusta lentoliikenteen päästökaupaksi. Parlamentti tiukensi komission antamaa ehdotusta monin paikoin ja rajasi esimerkiksi jaettavien päästöoikeuksein kokonaismäärää pienemmäksi. Seuraavaksi ehdotus ja parlamentin tarkastukset siirtyvä neuvoston käsittelyyn. Laki tulee voimaan parlamentin esittämässä muodossa, mikäli neuvosto hyväksyy esitetyt tarkistukset.

Päästökauppaa suunnitellaan alkavaksi vuonna 2011 ja parlamentin esityksen mukaan päästöoikeuksia jaetaisiin 90 prosentin verran vuosien 2004-2006 tasosta. Lentoliikenteen toimijat saisivat ostaa päästöoikeuksia rajoitetusti myös muiden sektoreiden päästömarkkinoilta. Lentoliikenteen päästökaupassa hyödynnettäisiin nykyisestä EU:n päästökauppajärjestelmästä saatuja oppeja, eikä kaikki päästöoikeuksia jaettaisi ilmaiseksi. Parlamentti haluaa, että ainakin viidesosa oikeuksista huutokaupataan. Huutokaupan tuotot tulee valtioiden suunntata ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävämpien liikennemuotojen tukemiseen. Tuottoja voi myös osoitttaa syrjäisimpien seutujen liikenneyhteyksien tukemiseen.