Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Liikenteen polttoaineeksi tarvitaan monipuolisia ratkaisuja • 1.3.2008puheenvuorotLiikenteen biopolttoaineiden tulevaisuus

Simo Honkanen
Biodiesel - yksikkö, Neste Oil Corporation

Meillä kaikilla – niin yksittäisillä kansalaisilla, yrityksillä kuin valtioillakin – on käsissämme valtava energiahaaste. Energian tarve kasvaa arviolta 50 % seuraavien 25 vuoden kuluessa. Samaan aikaan on kiireesti löydettävä ratkaisuja ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä vastaan.

Liikenteen merkitys on suuri sekä teollistuneissa että kehittyvissä maissa, esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa. Euroopassa liikenne on lähes ainoa voimakkaasti kasvava fossiilisen energian käyttöalue ja siten myös kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä lähde. Ihmisten ja tavaroiden on voitava liikkua niin teollisuusmaissa kuin kehittyvissä maissakin. Miten voimme siis vastata tähän haasteeseen?

Energiasta ja liikenteestä vastaavan EU-komissaari Andris Piebalgsin mukaan liikenteen ympäristörasituksen vähentämiseen on vain kaksi keinoa: parempi moottoriteknologia ja uusiutuvat polttoaineet. Myös oikealla  kaupunkisuunnittelulla ja joukkoliikenteen kehittämisellä voidaan merkittävästi vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia.

On kuitenkin muistettava, että myös joukkoliikenne tarvitsee polttoainetta. Tarvitsemme siis puhtaampien, uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen polttoaineiden laajamittaista tuotantoa. Huippulaatuiset polttoaineet mahdollistavat myös ympäristöystävällisempien moottoreiden kehittämisen.

Neste Oil investoi tuntuvia summia uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselin tuotekehitykseen ja tuotantoon. Näkemyksemme on, että edelläkävijyys kannattaa. 80-luvulla kehitimme lyijyttömän bensiinin, ja nyt Neste Oilin tavoitteena on tulla maailman johtavaksi uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin valmistajaksi.

Neste Oil on kehittänyt NExBTL:n, joka on puhtainta saatavilla olevaa uusiutuvaa dieseliä. Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40–60 % ja alentaa merkittävästi myös muita pakokaasupäästöjä. NExBTL -uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää kaikissa nykyisissä dieselmoottoreissa.

Pääkaupunkiseudulla HKL ja YTV testaavat  NExBTL -dieseliä bussiliikenteessä. Tavoitteena on laajentaa sen  käyttöä myös henkilöautoliikenteessä.

NExBTL -dieselin etu on raaka-ainejoustavuus. Sen valmistamiseen voidaan käyttää monia kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Tällä hetkellä Neste Oil käyttää kotimaasta hankittua rypsiöljyä, eläinrasvaa sekä pääraaka-aineena palmuöljyä.

Palmuöljy on kestävällä tavalla tuotettuna hyvä raaka-aine. Koko elinkaaren ajalta laskettuna palmuöljyllä saadaan ylivoimaisesti paras kasvihuonekaasusäästö verrattuna muihin tällä hetkellä saatavilla oleviin kasviöljypohjaisiin raaka-aineisiin. Lisäksi palmuöljyn saatavuus on hyvä ja hintataso kilpailukykyinen.

Edellytämme kaikilta raaka-aineilta, että ne tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tiedämme tarkasti miten ja missä palmuöljymme tuotetaan. Palmuöljyä voidaan tuottaa kestävästi. Olemme mukana mm. Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestössä , joka on luonut säännöt palmuöljytuotannon kehittämiselle ja mm. arvokkaiden metsäalueiden suojelemiselle Kaakkois-Aasiassa.

Tuemme voimakkaasti sertifiointijärjestelmien käyttöönottoa raaka-ainetuotannossa. On myös erittäin tärkeää, että EU-tasolla luodaan selkeät säännöt, joiden mukaan biopolttoaineita tuotetaan ja otetaan käyttöön. Globaaleissa ongelmissa tarvitaan valtioiden, yritysten ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa, jotta haasteisiin löytyvät parhaat ratkaisut.

Panostamme merkittävästi raaka-ainetutkimukseen. Tavoitteena on siirtyä pois ruokakäyttöön sopivista raaka-aineista. Teemme yhteistyötä yli 20 yliopiston ja tutkimuslaitoksen kanssa löytääksemme uusia ja entistä parempia raaka-ainevaihtoehtoja. Onkin selvää, että biopolttoaineiden raaka-ainevalikoima tulee tulevaisuudessa olemaan erilainen, kuin mitä se on tänään.

Tästä pari esimerkkiä: Varkauteen on yhdessä Stora Enson kanssa rakenteilla koelaitos, jossa raaka-ainetta on tarkoitus tehdä metsien hakkuutähteistä. Lisäksi tutkimme ruoaksi kelpaamattoman jatropa-kasvin käyttöä raaka-aineena. Tulevaisuudessa uusiutuvaa dieseliä voidaan ehkä valmistaa myös levistä.

Neste Oilin tavoitteena on, että kuluttajat Suomessa ja maailmalla voivat tankata puhtaimpia ja tehokkaimpia polttonesteitä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi pystyy hyvin maassamme olevan korkean osaamisen ansiosta täyttämään EU:n biopolttoainetavoitteet kestävällä tavalla. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan kaikki käytettävissä olevat keinot.