Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Maan ystävien vetoomus: Vetoa Ugandan hallitukseen-ei palmuöljyä ihmisten ja ympäristön kustannuksella • 7.12.2011Durbanetelän kansalaisjärjestötilmasto-oikeudenmukaisuuspalmuöljy

Suuren mittakaavan biopolttoainevilijelmiä markkinoidaan ilmastokriisin ratkaisuina YK:n ilmastoneuvotteluissa Etelä-Afrikan Durbanissa. Maa-alueiden haltuunotot ja asukkaiden pakkosiirrot plantaasien alta vaikuttavat jo nyt miljoonien ihmisten elämään.

Toimi nyt palmuöljyplantaasituhon estämiseksi Ugandassa!

Ugandan hallitus pakottaa paikallisia yhteisöjä pois mailtaan palmuöljyplantaasien perustamiseksi Victoriajärven ainutlaatuisille saarille – Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden tukemana. Esimerkiksi Kalangalassa on tähän mennessä otettu pois 10 000 hehtaaria maata paikallisilta yhteisöiltä ja alkuperäiskansoilta, joista monet ovat viljelleet maata ja kalastaneet alueilla vuosia totunnaisen omistusoikeuden turvin.

Yhteisöt ovat ylläpitäneet yhteisiä luonnonvarojaan, kuten luonnontilaisia metsiä ja järviä polttopuun, ruuan ja kulttuurin lähteinä useiden sukupolvien ajan. Heidät ajetaan nyt pois mailtaan vähäisin varoituksin ja hyvityksin.

Monet heistä astuvat työelämään, jossa heille maksetaan vähemmän kuin dollari päivässä. Perheet, jotka aikaisemmin keräsivät polttopuuta kestävästi omista metsistään, joutuvat nyt menemään metsiin laittomasti ja keräämään suuria määriä puuta henkiensä pitimiksi.

Runsaiden ruokavarantojen saaresta on tullut ruokaturvattomuuden ja köyhyyden saari. Yhteisöt puhuvat jo mikroilmaston muutoksista, joista seuraa kuivuutta ja ihmisoikeusrikkomuksia luonnonvarakonfliktien yhteydessä. Palmuöljy-yhtiö estää asukkaiden pääsyn kaivoille ja laidunmaille. Metsää on tuhoutunut plantaasien tieltä, ja paikallinen hallitus on tilannut apinapopulaatioiden joukkosurmia palmuöljypuiden suojelemiseksi.

Ugandan hallitus on luvannut 30 000 hehtaaria lisää maata palmuöljyviljelmille kansainvälisten organisaatioiden rahoitusta vastaan. Vaadi Ugandan hallitukselta kunnioitusta omia yhteisöjään ja metsiään kohtaan, ja lopettamaan palmuöljyplantaasien suosiminen ihmisten ja ympäristön kustannuksella.

Toimi nyt! Allekirjoita Vetoomus Ugandan hallitukselle

Seuraa Durbanin ilmastoneuvotteluja Maan ystävien kanssa