Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Metsät vaarassa muuttua nieluista hiilidioksidin lähteeksi • 30.4.2009uutisarkisto

Maailman metsiä on tähän asti pidetty ilmastonmuutosta tasapainoittavina hiilidioksidin nieluina. Uusimmat tutkimukset kuitenkin osoittavat metsien olevan vaarassa menettää kykynsä toimia hiilinieluina ja voivan jopa muuttua hiilidioksidin lähteiksi.  Jo 2,5 asteen nousu keskilämpötilassa todennäköisesti häiritsisi puiden hiilen sitomiskykyä niin, että metsät muuttuisivat nieluista hiilidioksidin lähteeksi. Metsien huolestuttavia tulevaisuudennäkymiä esiteltiin YK:n metsäfoorumin kokouksessa New Yorkissa.

Päästöjen kehittyessä business as usual -skenaarioiden mukaan, metsien sopeutumiskyky muuttuvaan ilmastoon tulee vähenemään kaikkialla maailmassa. Metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut kärsivät etenkin kuivemman ilmaston alueella. Viime vuosikymmeninä tapahtuneiden muutosten vaikutukset näkyvät selvemmin pohjoisissa, boreaalisissa metsissä. Vaikutukset tuntuvat esimerkiksi myrskyjen voimistumisena sekä tulipalojen, hyönteistuhojen ja puuston sairauksien yleistymisenä. Ihmistoimet, jotka lisäävät metsien haavoittuvuutta, ovat taas voimakkaampia trooppisten ja subtrooppisten metsien alueella.

Raportin mukaan kestävät metsienhoitomenetelmät parantaisivat huomattavasti metsien kykyä sopeutua muutokseen. Laajatkaan sopeutumistoimet eivät kuitenkaan pitkällä tähtäimellä riitä metsien elinkyvyn säilyttämiseksi.

"Vaikka sopeutustoimet onnistuttaisiin toteuttamaan täysin, ilmastonmuutoksen jatkuminen nykyisellään johtaisi tämän vuosisadan kuluessa monien metsien sopeutumiskyvyn häviämiseen", sanoo sveitsiläinen professori Andreas Fischlin, joka on yksi raportin pääkirjoittajista. "On tosiasia, että kasvihuonepäästöjen vähentäminen on ainoa kestävä keino estää metsien ennen näkemättömät tuhot."

Tarvittavat sopeutumistoimet ovat raportin mukaan hyvin yhdistettävissä muihin tarpeellisiin toimiin elinympäristöjen tuhoutumisen, metsien pirstaloitumisen ja elinvoiman heikkenemisen estämiseksi. Raportti myös korostaa metsistä riippuvaisten ihmisten haavoittuvaisuutta ja ennustaa, että köyhyys tulee vain syventymään ilman metsien sopeutumista edistäviä toimia. Kannustimiksi raportti suosittelee mekanismeja, joilla metsien kyvylle hillitä ilmastonmuutosta annetaan rahallinen arvo.

Adaptation of Forests and People to Climate Change – A Global Assessment Report