Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Myös Etelänapamantereella lämpenee • 28.2.2009uutisarkisto

Nature-lehdessä tammikuun alussa julkaistussa artikkelissa Antarktiksen sisäosien todetaan lämmenneen viimeisen 50 vuoden aikana 0,1 C vuosikymmenessä ja koko mantereen 0,12 C vuosikymmenessä. Tutkimuksen mukaan  Etelänapamantereen lämpeneminen on siis lähes yhtä nopeaa kuin keskimääräinen lämpeneminen maapallolla.

Samaan aikaan kun tutkijat ovat julkaisseet toinen toistaan dramaattisempia havaintoja pohjoisten arktisten alueiden lämpenemisestä ja jäätiköiden sulamisesta, ei Etelämantereilla tapahtuvista muutoksista olla juuri kuultu.

Syynä on se, että lämpötilan ja muiden ilmastomuuttujien havainnoiminen Etelänapamantereella on hankalampaa: miehitettyjä asemia on harvassa ja automaattistenkin mittausten ylläpitäminen karuissa ja kylmissä olosuhteissa on teknisesti haastavaa ja kallista.

Tutkijat eivät vielä tiedä onko Etelämantereen jäämassa kasvamassa vai pienenemässä. Erityisesti Antarktiksen niemimaan on todettu lämmenneen, kun taas muualla Antarktiksella on jopa havaittu viilenemistä.

Yleisen käsityksen mukaan Etelänapamanner ylläpitää omaa kylmää ilmastoaan valtavan mannerjäätikkönsä vuoksi. Lisäksi mannerta kiertävät merivirrat ja maanpinnan läheisen ilman kylmyys lisäävät mantereen eristyneisyyttä muusta ilmastojärjestelmästä.

Ilmastoa ja sen muutosta tutkittaessa tarvitaan pitkäaikaisia, vähintään useita vuosikymmeniä jatkuneita mittauksia. Systemaattiset lämpötilamittaukset Antarktiksella alkoivat 50-luvun lopulla. Näistä mittausasemista kaikki, kahta lukuun ottamatta, sijaitsevat mantereen rannikko-osissa tai Antarktiksen niemimaalla.

Tehdäkseen johtopäätöksiä muutoksista lämpötilassa mantereen sisäosien valtavan mannerjäätikön yllä, Eric J. Steig ja hänen kollegansa ottivat avukseen satelliittimittaukset. Maan pinnan lähettämää lämpösäteilyä koko mantereen alueelta on mitattu satelliiteista käsin 70-luvulta lähtien. Tilastollisin menetelmin lämpösäteily voidaan yhdistää ilman lämpötilaan myös alueilla, joilla ei ole sääasemia.

Antarktiksen havaintoverkosto on puutteellinen eikä lämpösäteilyaineiston käyttäminen lämpötilan arviointiin ole ongelmatonta. Steig kollegoineen ei väitäkään kiistävänsä aiemmin tehtyjä mittauksia esimerkiksi alueellisesta viilenemisestä. Tulokset osoittavat tutkijoiden mukaan kuitenkin, että kokonaisuutta tarkastellessa Etelänapamanner on näyttää lämmenneen.

Nature: Warming of the Antarctic ice-sheet surface since the 1957 International Geophysical Year