Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Päästöjen rajoittamisen alhainen hinta yllätti • 17.8.2007uutisarkisto

Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama raportti kertoo ilmastonmuutoksen hillinnän maksavan Pohjoismaissa oletettua vähemmän. Päästöjen leikkaaminen lähes 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä kustantaisi noin prosentin verran maiden vuosittaisesta bruttokansantuotteesta. Monien ympäristöjärjestöjenkin esittämä tavoite vähentää päästöjä noin kolmanneksella 2020 mennessä onnistuisi raportin mukaan noin 0,26 prosentilla BKT:sta.

Tutkimuslaitos COWI:in raportin mukaan tehokkaimat päästöjen vähennysmahdollisuudet löytyvät energiantuotannosta. Fossiilisten polttoaineiden kallistuminen tulee ohjamaan enerigiantuontoa yhä enemmän kohti vesi-, tuuli- ,aurinko- ja bioenergiaa, mutta lisäksi tarvitaan myös poliittista ohjausta. Uuden ydinvoimakapasiteetin rakentamista ei raportissa oleteta. Raportin laskelmien mukaan päästöjä leikattaisiin energiasektorilla ainakin 80 prosentilla, kun taas liikenteen päästöleikkauksien arvioidaan yltävän puolet vähempään. Muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin rajoittaminen on haasteellisempaa, mutta niitäkin voitaisiin lasketulla hinnalla vähentää kolmanneksella.

Roimista leikkauksista huolimatta pitävät raportin laatijat kustannusarvioita melko konservatiivisina. Lähtökohtana laskelmille on esimerkiksi käytetty vain nykyisin tunnetun teknologian mahdollisuuksia ja biomassan saatavuudessa on huomioitu kestävän tuotannon kriteerit. Yhteneväisiä kustannusarvioita on esittänyt myös kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC. Kustannusarvioit tarjoavat Pohjoismaille tärkeää taustatietoa neuvotteluihin tulevaisuuden päästörajoituksista.

Climate 2050: The road to 60-80 percent reductions in the emissions of greenhouse gases in the Nordic countries