Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Palautekytkentäilmiö käynnistynyt odotettua aiemmin • 25.6.2007uutisarkisto

Eteläisen Jäämeren hiilinielu on heikentynyt Science-lehdessä huhtikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan. Meren on arvioitu sitovan itseensä noin 15% ilmakehään vapautuvasta hiilidioksidista. Vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen neljännes vuosisadan aikana, Eteläiseen Jäämereen sitoutuneen hiilen määrä on pysynyt lähes samana. Toisin kuin tutkijat ovat odottaneet, meren suhteellinen kyky sitoa hiiltä on jo alkanut heikentyä.

Ilmiön taustalla arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen myötä alueella lisääntynyt tuulisuus. Ilmaston alueellisesti epätasainen lämpeneminen sekä otsonikadon aiheuttama lämpeneminen eteläisellä napa-alueella vaikuttavat ilmanpaineisiin ja ovat lisänneet tuulisuuta. Merta sekoittava tuuli tuo pohjavesiin varastoitunutta hiilidioksidia meren pintakerroksiin, josta sitä pääsee vapautumaan ilmaan. Jo saturoitunut pintakerros pystyy myös absorboimaan hiilidioksidia vähemmän.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa todennettu yksi ilmastonmuutoksen palautekytkentäilmiöstä, joiden toteutumista tutkijat ovat odottaneet vasta vuosisadan lopulla. Vapautuvasta hiilidioksidista peräti puolet sitoutuu maailman hiilinieluihin, joista meret kattavat noin puolet. Nielun heikkeneminen tarkoittaa, että pidemmällä aikavälillä ilmakehän hiilitasapaino asettuu ennustettua korkeampiin pitoisuuksiin.

Saturations of the Southern Ocean CO2 sink due to recent climate change