Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Puoli vuotta matkaa jäljellä • 7.6.2009Bonnin välikokous 2009

Salka Orivuori

Bonnissa käytävissä ilmastoneuvotteluissa on päästy ensimmäistä kertaa käsittelemään luonnosta sopimuksen tekstiksi – sopimuksen, joka toivotaan saatavan aikaan Kööpenhaminassa ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa joulukuussa. Bonnin neuvotteluiden toivotaan edistävän osapuolten yhteisymmärrystä sopimuksen rakennusosista, kuten rahoituksesta, teollisuusmaiden päästövähennyksistä, sopeutumisesta ja teknologian siirrosta.

Pitkän aikavälin yhteistyötä käsittelevä työryhmä käsittelee puheenjohtajan johdolla laadittua sopimustekstiluonnosta, joka on koottu suuresta määrästä esityksiä Balin toimintasuunnitelman eri teemoista: yhteisestä näkemyksestä pitkän aikavälin yhteistyöstä sekä sopeutumisen, päästöjen vähennyksen ja teknologian siirron toimeenpanon tehostamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa osapuolet pyrkivät lisäämään tekstiin haluamiaan asioita ja varmistamaan, että tekstistä ei puutu sellaisia vaihtoehtoja, jotka he haluaisivat pitää mukana sopimusluonnoksessa.

Kehitysmaat ovat ilmaisseet erityisesti huolensa siitä, että heidän näkökulmastaan monien kappaleiden sisältö pyrkii siirtämään teollisuusmaille kuuluvaa vastuuta kehitysmaille. Monet teollisuusmaat puolestaan ovat säikähtäneet mainintaa kompensaatiosta, jolla voidaan viitata yhtäältä siihen, että teollisuusmaiden tulisi korvata aiheuttamansa vahinko, toisaalta siihen, että silloin kun sopeutuminen ei ole enää mahdollista, tulee asianomaisten saada korvausta.

Kioton pöytäkirjan alaisessa työryhmässä käytäviltä neuvotteluilta on toivottu indikaatiota uudesta kokonaistavoitteesta A1-maille Kioton pöytäkirjan kauden jälkeiselle ajalle, mutta tästä tunnutaan olevan vielä kaukana. On todella huolestuttavaa, että erityisesti teollisuusmaaosapuolet vaikuttavat varsin tyytyväisiltä omiin tavoitteisiinsa, vaikka niiden pitäisi hyvin tietää niiden olevan täysin riittämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Neuvotteluihin varattu aika alkaa olla vähissä ja Kööpenhaminaan on enää noin puoli vuotta. Nyt olisi viimeistään pyrittävä vahvistamaan luottamusta osapuolten välille. Kuitenkin mitä lähemmäs Bonnin neuvotteluiden loppua tullaan, sitä syvemmäksi luottamuspula etelän ja pohjoisen välillä uhkaa muodostua.