Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Saadaanko metsäkadosta sovittua Cancunissa? • 24.11.2010Cancún

Maija Kaukonen
Metsäasiantuntija,
WWF Suomi

Vuoden merkittävimmät ilmastoneuvottelut käynnistyvät jälleen ensi maanantaina Meksikon Cancunissa. Yksi neuvottelujen mielenkiintoisimmista keskusteluista tullaan käymään trooppisten metsien ympärillä. Joka vuosi 12–15 miljoonaa hehtaaria trooppista metsää tuhoutuu, mistä aiheutuu jopa 15 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Asiantuntijoiden mukaan metsäkato on pysäytettävä, tai muuten mahdollisuudet maapallon keskilämpötilan nousun pitämiseksi alle 1,5 celsiusasteen ovat olemattomat.

Mikä REDD?

Balin vuoden 2007 ilmastokokouksessa syntyneen REDD+ – mekanismin (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries) idea on vähentää trooppisten metsien hävityksestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä tarjoamalla kehitysmaille taloudellisia kannustimia metsien suojeluun ja kestävään käyttöön.

Cancunin kokouksessa REDD+ -neuvottelut etenevät kaikkien valtioiden edustajien kesken AWG-LCA- työryhmän (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention) alla. Neuvottelut tulevat olemaan kiihkeät ja jännitteitä erityisesti metsäisten kehitysmaiden, kuten Papua Uuden-Guinean, Kongon, ja Ecuadorin sekä rahoittajamaita edustavien länsimaiden välillä tullaan varmasti näkemään. Suomi kannattaa EU:n kautta REDD- neuvotteluiden edistymistä, vaikka Kioton pöytäkirjan alla etenevissä neuvotteluissa puolustaakin omien metsiensä voimakasta talouskäyttöä. Ilmastoneuvotteluissa kaikki liittyy kaikkeen ja rikkaiden metsämaiden venkoilu omien metsiensä suhteen voi heijastua negatiivisesti myös REDD-neuvotteluihin. REDD+ -mekanismiin liittyvästä metodologiasta, kuten metsien ja niiden sisältämän hiilen inventoinnista ja metsäkadon seuraamisesta neuvotellaan SBSTA:n (subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) asiantuntijoiden kesken.

Kunnianhimoisia tavoitteita metsäkadon pysäyttämiseksi tarvitaan

Mitä Cancunin neuvotteluista on sitten odotettavissa metsäkadon pysäyttämisen suhteen? WWF on analysoinut REDD+-mekanismia koskevaa LCA – tekstiä, joka on sisällöltään jo yksityiskohtainen ja kattava mutta sisältää vielä runsaasti sulkuja (sulut lauseen tai sanan ympärillä kertovat, että vaihtoehdoista neuvotellaan vielä). WWF kuitenkin toivoo, että neuvottelutekstiin kirjataan konkreettinen numerotavoite metsäkadon pysäyttämiselle. Tämä voisi olla metsäkadosta ja metsien heikkenemisestä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen loppuminen vuoteen 2020 mennessä (Zero Net Emissions from Deforestation and Forest Degradation by 2020).

Ensisijaisen tärkeänä WWF näkee luonnon monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen sekä paikallisväestöjen oikeuksia turvaavien suojakeinojen (safeguards) selkeän kirjaamisen neuvottelutekstiin. Tällä hetkellä maininta esimerkiksi luonnonmetsien säilyttämiseen ohjaavista suojakeinoista on jopa kaksinkertaisten sulkujen sisällä!

Jotta trooppisten metsien häviäminen saataisiin kuriin, tulisi kaikkien maailman valtioiden, mukaan lukien sademetsien raaka-aineita hyödyntävien rikkaiden länsimaiden, puuttua metsäkadon perimmäisiin ja globaaleihin taustasyihin. Tämä tulee kirjata myös neuvottelutekstiin, jossa tällä hetkellä viitataan vain kehitysmaiden vastuuseen. Metsäkato on globaali ongelma ja sen ratkaisut ovat kaikkien maiden vastuulla.

REDD+ sopimus on tärkeä myös kokouksen isäntämaalle

WWF toivoo, että Meksikossa asetetaan tiukat tavoitteet metsäkadon ja siitä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen lopettamiseksi kokonaan. Sitä päätöstä tulee tarvitsemaan myös isäntämaa itse; Meksiko on yksi tropiikin metsäisimpiä valtioita yli 60 miljoonan hehtaarin kokoisella metsäpeitteellään. Vuosien 2000 -2005 välillä metsäkato on kuitenkin ollut maassa 11. nopeinta koko maailmassa. Vuosien 1990 -2005 välillä Meksikosta on hävinnyt lähes 5 miljoonaa hehtaaria luonnonmetsää. Metsien hävityksen myötä on myös niiden sisältämä hiili siirtynyt ilmakehään.

WWF:n REDDiä koskevat kannat Cancunissa