Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Saksalainen tutkimuslaitos: uusiutuvien osuus 50 %:iin vuoteen 2050 mennessä • 16.4.2003uutisarkisto

Saksan Globaalimuutoksen neuvosto (WBGU) on julkaissut uuden raportin, jossa vaaditaan ripeää siirtymistä kestävään energiatalouteen. Raportin mukaan voimakas panostus energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan on edellytys ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähentämiselle ja köyhien maiden energiapulan ratkaisemiselle. Raportti luovutettiin ympäristöministeri Jürgen Trittinille, kehitysyhteistyöministeri Heidemarie Wieczorek-Zeulille ja tutkimusministeriön valtiosihteeri Uwe Thomasille huhtikuun puolivälissä.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kunnianhimoisia toimenpiteitä. Vuoteen 2050 mennessä maailman energiatehokkuuden tulisi kolminkertaistua. Raportin mukaan tämä edellyttää mm. kansainvälisten standardien asettamista fossiilisia polttoaineita käyttäville energiantuotantolaitoksille, sähkön ja lämmön yhteistuotannon tukemista ja teollisuusmaissa rakennusten, tuotteiden ja palveluiden pakollista energiamerkintää. WBGU suosittelee myös ympäristöverotuksen käyttöönottoa.

Toinen keskeinen keino on uusiutuvien energianlähteiden käytön tuntuva lisääminen. Raportti kehottaa nostamaan uusiutuvien osuutta maailman energiantuotannossa nykyisestä 12,7 %:sta yli 50 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman tuet tulisi poistaa teollisuusmaissa kokonaan. Ydinenergian käyttö pitäisi lopettaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä, ja hiilen käytöstä energiantuotannossa tulisi luopua tällä vuosisadalla.

Jo käytössä olevien kilpailukykyisten uusiutuvien teknologioiden (tuuli, bioenergia) lisäksi raportti kehottaa panostamaan ajoissa aurinkosähköön ja -lämpöön, joiden potentiaali on käytännössä rajaton. Myös esimerkiksi vedyn varastoinnin ja siirtämisen mahdollistavaan infrastruktuuriin kannattaa investoida.

WBGU suosittelee pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön suuntaamista entistä selvemmin kestävään kehitykseen. Maailmanpankin ja alueellisten kehityspankkien tuen tulisi suosia uusiutuvia energianlähteitä. Koska köyhimmät, pahassa velkakierteessä olevat maat eivät pysty rahoittamaan energiasektorinsa uudistuksia, raportti kehottaa lisäämään kehitysyhteistyövaroja ja vähentämään kehitysmaiden velkataakkaa.

Ministereiden välitön palaute raporttiin oli positiivista. Jürgen Trittinin mukaan siirtymisen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin on välttämätöntä ekologisista, taloudellisista ja rauhanpoliittisista syistä. Heidemarie Wieczorek-Zeul sanoi uusiutuvien energiatekniikoiden olevan tärkeä osa köyhyyden vastaista taistelua.