Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Sijoittajat haluavat tiukempaa ilmastopolitiikkaa • 8.8.2009uutisarkisto

Ryhmä yhteisösijoittajia haluaa poliitikoilta kovempia otteita päästöjen rajoittamiseksi, jotta investoinnit vähähiiliseen talouteen olisivat mahdollista. Institutional Investors’ Group on Climate Change -ryhmän vuosiraportin mukaan yli 75 % ryhmään kuuluvista sijoittajista viittaa ilmastonmuutokseen sijoitusperiaatteissaan. Pääoman liikkeitä on kuitenkin ryhmän mukaan vaikea muuttaa, jollei politiikka aseta selkeää painetta muutokseen.

Institutional Investors’ Group on Climate Change on yhteistyöelin eurooppalaisille ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille yhteisösijoittajille. Tavoitteena on kohdistaa sijoituksia vähähiiliseen talouteen. Vuosiraportin mukaan lähes kaikki ryhmän omaisuudenhoitajat kertovat ottavansa ilmastonmuutoksen nykyään huomioon sijoituskohteita analysoidessaan. Sijoittajista taas puolet on kiinnostuneita omaisuudenhoitajien taidoista huomioida ilmastonmuutos sijoitustoiminnassa.

Käytännössä sijoittajat eivät kuitenkaan vielä arvio toimintansa todellisia vaikutuksia päästöjen määrään. Ilmastonmuutos huomioidaan toistaiseksi lähinnä suunnitteluvaiheessa ja paperilla, ennemmin kuin lopputulosta tarkasteltaessa. Vähähiilistä taloutta edistävät sijoitukset kohdistuvat aloille,  joilla on jo selkeä poliittinen tuki, kuten uusiutuvat energialähteet tai päästökaupan piiriin kuuluvat sektorit.

Ohjelmajohtaja Stephanie Pfeiferin mukaan IIGCC- ryhmä koittaa parhaillaan vaikuttaa Kööpenhaminan neuvottelijoihin, jotta myös suurten sijoittajien näkökulma huomioitaisiin.