Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Suomessa neljännes kunnista kertoo ehkäisevänsä aktiivisesti ilmastonmuutosta • 28.7.2009uutisarkisto

Kuntaliiton heinäkuussa julkaiseman ilmastoselvityksen mukaan Suomessa joka neljäs kunta tekee tällä hetkellä aktiivisesti työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Näissä 85 kunnassa asuu 65 prosenttia Suomen väestöstä. Ilmastotyötä tehdään sekä pienissä kunnissa että suurissa kaupungeissa.

Kunnissa ilmastotyön perustana on ilmastopäästöjen laskeminen ja päästövähennystavoitteen asettaminen. Kolmannes kyselyyn vastanneista kunnista on laskenut ilmastopäästönsä ja reilut 20 prosenttia asettanut tavoitteen päästöjen vähentämiseen.

Voimassaoleva ilmastostrategia tai -ohjelma on 15 prosentilla vastanneista kunnista ja valmisteilla 31 prosentilla. Ruotsissa Naturskyddsföreningen -järjestön ilmastoindeksitutkimuksen mukaan noin puolella kunnista on valmiina ilmastonmuutoksen torjumista koskeva laajempi suunnitelma.

Niissäkin kunnissa, joissa ei ole ilmastostrategiaa valmiina tai valmisteilla tai joissa ei ole asetettu päästövähennystavoitteita, tehdään konkreettisia päästövähennystoimia. Kaiken kaikkiaan Kuntaliiton kyselyn vastaajista 76 % on sitä mieltä, että kunnassa tehdään konkreettisia toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Yleisimpiä kuntien konkreettisia päästövähennystoimia ovat rakennusten lämmönlähteen muuttaminen öljystä hakkeeksi, kaukolämpöverkon laajentaminen ja kaukolämmön tuottaminen puulla.

Valtaosa ilmastokyselyyn vastanneista kuntien työntekijöistä toivoi kunnan ilmastotyöhön tukea erityisesti kunnan virkamiesjohdolta, kunnan luottamushenkilöiltä, Kuntaliitolta, Suomen ympäristökeskukselta sekä maakunnan liitoilta.

Kuntaliitto käynnisti kuntien ilmastonsuojelukampanjan vuonna 1997 ja nykyisin kampanjassa on mukana 43 kuntaa. Selvityksen perusteella ilmastonsuojelukampanjaan osallistuvat kunnat ovat selvästi aktiivisempia ilmastotyössään kuin muut kunnat.

Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa on erittäin tärkeä, sillä loppujen lopuksi kaikki päästöjä aiheuttavat toiminnot tehdään kunnissa. Energiansäästö, kunnan kiinteistöjen lämmityspolttoainevaihdot uusiutuviin ja kunnan energiatehokkaat hankinnat ovat toimia, joilla voi vähentää ilmastopäästöjä nopeasti. Yhdyskuntasuunnittelu, liikennejärjestelmät ja energialaitosten polttoainevaihdot ovat pitkävaikutteisia kuntien ja alueiden keinoja vähentää kasvihuonekaasuja.

Kuntaliitto toteutti kaikille Suomen kunnille suunnatun kyselyn kuntien ilmastotyöstä touko-kesäkuussa 2009. Kyselyn ensimmäiseen vaiheeseen vastasi 172 kuntaa eli noin puolet Suomen kunnista.

Ilmastopolitiikasta Suomen kunnissa –väliraportti