Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Tavoitteeksi lämpenemisen rajoittaminen alle asteeseen • 5.2.2009uutisarkisto

YK:n ilmastosopimuksessa valtiot sitoutuivat vastustamaan vaarallisen häiriöiden aiheuttamista ilmastojärjestelmässä. Vaarallisen lämpenemisen rajaksi on monissa päästövähennyssuunnitelmissa määritetty kaksi astetta. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että paljon vähäisempikin lämpeneminen voi aiheuttaa peruuttamattomia mullistuksia. Miten riskit voitaisiin ottaa huomioon poliittisessa tavoitteenasettelussa?

Worldwatch-instituutin raportissa Maailman tila 2009. Lämpenevään maailmaan W. L. Hare luonnostelee suunnitelman kasvihuonepäästöjen turvallisesta vakauttamisesta. Hare varoittaa pitämästä tiettyä astemäärää maagisena rajana, jonka alapuolella lämpeneminen olisi turvallista. Viisainta olisi pysäyttää lämpeneminen mahdollisimman nopeasti. Haren skenaariossa lämpöhuippu saavutettaisiin vuoteen 2050 mennessä, minkä jälkeen lämpötilan tulisi laskea mahdollisimman nopeasti alle asteen päähän esiteollisesta ajasta.

Hare ehdottaa, että maailman yhteenlasketut kasvihuonepäästöt käännettäisiin laskuun ennen vuotta 2020. Tähän päästäisiin parantamalla energiatehokkuutta, hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä sekä estämällä metsien hävittäminen. Vuoteen 2050 mennessä päästöjä vähennettäisiin vähintään 85 prosenttia vuoden 1990 tason alapuolelle, minkä jälkeen päästöt vähentyisivät edelleen. Näin lämpötila laskisi 1990-luvun tasolle 2300-luvun loppuun mennessä.

Ilmakehään on jo syydetty niin paljon kasvihuonekaasuja, että tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi Haren mukaan hiilipäästöjen muuttumista negatiivisiksi. Vuoden 2050 jälkeen ilmakehästä pitäisi ottaa talteen ja varastoida pysyvästi 2,5 miljardia tonnia hiiltä vuodessa yli kahdensadan vuoden ajan. Näin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus laskisi lähelle esiteollisen ajan pitoisuutta 2300-lukuun mennessä. Hiiltä varastoitaisiin hiilinieluihin ja puuhiilenä maaperään. Koska ekosysteemit voivat sitoa vain rajallisen määrän hiiltä, sitä pitäisi varastoida myös maan alle.

Hare myöntää, että lämpenemisen rajoittaminen alle yhteen asteeseen on teknisten, taloudellisten ja poliittisten mahdollisuuksien äärirajoilla. Kuitenkin siihen olisi pyrittävä, jotta voitaisiin estää laajamittaiset katastrofit.

Maailman tila 2009. Lämpenevään maailmaan julkistetaan Pikkuparlamentissa 6.2.2009.