Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä – ei työpajoissa • 9.12.2015ilmastokokousilmastoneuvottelutteknologiayhteistyöteknologiaPariisi2015

Hanna-Liisa Kangas
Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Teknologia on erittäin tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Esimerkiksi energiajärjestelmän kehittäminen vaatii sekä suuria investointeja uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja älykkäisiin järjestelmiin että fossiilisten voimaloiden alasajoa. Tämän onnistuminen puolestaan vaatii ainakin poliittista tukea, rahoitusta sekä teknologian ja tietotekniikan asiantuntemusta.

Suurin osa teknologiatyöstä tehdään ilmastoneuvotteluiden ulkopuolella, mutta viime vuonna toimintansa aloittanut teknologiamekanismi ja Pariisin sopimusluonnoksen teknologian kehittämiseen ja siirtoon keskittyvä artikla mahdollistavat teknologiayhteistyön tiivistymisen myös ilmastoneuvotteluiden kautta. Teknologia tuo ilmastoneuvotteluihin kaivattua konkretiaa tarjoamalla keinon toimeenpanna ilmastopolitiikkaa käytännössä.

Ilmastonmuutoksen hillinnän teknologioiden kehitys on ylittänyt kaikki odotukset viime vuosina. Tämän ansiosta yhä useammat teknologiavaihtoehdot ovat taloudellisesti hyödynnettävissä. Kehitysmaissa puhtaan teknologian edistymistä hidastavat kuitenkin usein kehittymätön poliittinen ympäristö, puutteet teknologiaosaamisessa, korkeat rahoituskustannukset ja fossiilisia polttoaineita hyödyntävän yrityskentän suuri poliittinen painoarvo.

Yhteistyö tutkimus- ja kehitystoiminnassa on tärkeä osa teknologiayhteistyötä. Samalla se on kuitenkin yksistään riittämätön toimi. Teknologiansiirto kehittyviin maihin vaatii myös pilottihankkeita ja varsinaista teknologian käyttöönottoa. Näin voidaan insinööriosaamisen lisäksi kehittää esimerkiksi politiikka- ja rahoitusinstituutioita.

Design-tuulivoimala Pariisissa. Kuva Oras Tynkkynen.

Viime vuonna käynnistynyt teknologiamekanismin alainen teknologiakeskus vastaa kehitysmaiden ilmastoteknologian käyttöönottoa koskeviin avunpyyntöihin. Keskus on saanut tähän mennessä noin 70 pyyntöä. Esimerkiksi Thaimaa on saanut keskukselta apua teknologiakysymyksissä ja maa on puolestaan auttanut keskuksen kautta Bhutania teknologiansiirrossa. Kehitysmaiden välinen teknologiayhteistyö onkin hyvin tärkeä osa teknologiansiirtoa, koska maiden haasteet ovat usein samankaltaisia.

Teknologiayhteistyö tarjoaa siis mahdollisuuksia viedä ilmastopolitiikkaa käytäntöön. Näin sen avulla voidaan myös helpottaa maiden ilmastonmuutoksen hillintätoimien kunnianhimon tason nostoa. Pariisin sopimus voi parhaimmillaan tuoda huomattavasti lisäpotkua puhtaan teknologian käyttöönottoon.

Tämän kirjoituksen taustana on käytetty Pariisin COP21 -ilmastokokouksessa järjestettyä oheistapahtumaa ”Enhancing climate change mitigation ambition – ways forward via technology cooperation”. SYKEllä ja VATT:lla on käynnissä tutkimushanke “Mechanisms to enhance climate mitigation ambition in the UNFCCC context: Messages from the economic literature”, jossa tarkastellaan taloustieteen keinojen hyödyntämistä Pariisin sopimuksen toimeenpanossa.