Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Tutkimus kehoittaa rajoittamaan lihansyöntiä ilmaston hyväksi • 1.10.2007uutisarkisto

Maatalous tuottaa 22 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Karjatalouden osuus maatalouden päästöistä on 80 prosenttia. Näin kertoo brittiläisessä arvostetussa lääketieteen alan lehdessä The Lancet:ssä julkaistu tutkimus.

Karjatalouden kasvihuonekaasupäästöistä suuri osa aiheutuu karjan lannasta, märehtimisestä ja rehunviljelyssä käytetyistä lannoitteista tuottaen erityisesti metaani- ja dityppioksidipäästöjä. Myös rehunviljelystä ja laidunmaan raivaamisesta johtuvat aavikoituminen ja metsien väheneminen pahentavat kasvihuoneilmiötä.

Väestömäärän arvioidaan kasvavan 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Jotta kasvihuonekaasupäästöt pysyisivät vuoden 2005 tasolla, pitäisi teollisuusmaiden asukkaiden vähentää lihankulutustaan 90 grammaan päivässä, arvioidaan syyskuussa julkaistussa tutkimuksessa. Tällä hetkellä teollisuusmaissa syödään yli 200 grammaa lihaa päivässä henkeä kohden. Lihansyönnin vähentäminen auttaisi myös liikalihavuuden ja sydän- ja verisuonitautien torjumisessa.

Monissa Aasian ja Afrikan maissa lihaa syödään tällä hetkellä reippaasti suositettua 90 grammaa vähemmän, mutta lihankulutus on monin paikoin kasvamaan päin. Esimekiksi Kiinassa lihankulutus on tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Maapallon köyhimmissä maissa lihankulutusta voisi tutkijoiden mukaan kansanterveydellisistä syistä ja tasavertaisuuden nimissä lisätä.

Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ei ole samantekevää mitä lihaa lautasella on. Märehtijät ovat suurempi ilmastouhka kuin vaikkapa lintukarja. Luomuliha ei kasvihuonekaasupäästöissä poikkea paljonkaan teollisesti tuotetusta lihasta. Kasviravinnolla pärjäävät viljelykalat kuormittavat ilmastoa vähemmän, mutta esimerkiksi suomalaiset viljelykalat ovat pääosin petokaloja.

Tutkimus muistuttaa, ettei ruoantuotantoa ole syytä unohtaa ilmastopoliittisesta keskustelusta. Kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on tutkimuksen mukaan syytä paitsi vähentää lihankulutusta myös siirtää painopistettä punaisen lihan kulutuksesta ilmastonkin kannalta kevyempiin vaihtoehtoihin.

The Lancet: Food, livestock production, energy, climate change, and health