Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Tuulivoimakapasiteetti lisääntyy muualla EU:ssa vauhdilla • 23.10.2007uutisarkisto

Kansainvälinen energiajärjestö IEAn vuodelta 2006 julkaiseman tuulivoimatilastoraportin mukaan tuulivoiman käyttö on nopeassa kasvussa. Vuonna 2006 maailman tuulivoimakapasiteetti kasvoi 26 prosenttia. IEA:n jäsenmaissa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa kasvu noin viidenneksellä. Erityisesti tuulivoimakapasiteetti on kasvussa Euroopassa ja USA:ssa.

EU on asettanut tavoitteekseen nostaa uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun energian määrän 21 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, ja tuulivoima on monelle EU-maalle pääasiallinen keino lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa. Euroopan tuulivoimakapasiteettion jo ylittänyt 50 000 MW. Eniten uutta kapasiteettia asennettiin USA:ssa, Saksan ja Espanjan seuratessa tiukasti perässä.

Tuulivoiman on raportin mukaan todettu muun muassa Hollannissa ja Saksassa laskeneen sähkön markkinahintaa ja lisänneen sähkön tuotannon omavaraisuutta. Hollannissa pörssisähkö maksaa yli 50 EUR/MWh vähätuulisina päivinä, mutta noin 30EUR/MWh silloin, kun tuulivoimaa on saatavilla paljon. Saksassa on saavutettu yhteensä noin 5 miljardin euron säästöt vuonna 2006 pörssisähkön hinnan alentumisen johdosta. Tämä kompensoi sitä noin 3,2 miljardin euron lisäkustannusta, jonka takuuhintajärjestelmä aiheuttaa kuluttajille.

Raportin mukaan yksi EU:n peränpitäjistä tuulivoiman käytössä on Suomi. Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotetaan Suomessa käytetystä sähköstä vain 86 MW eli 0, 2 prosenttia, ja tuulivoiman käyttö lisääntyy omaksuttuihin tavoitteisiin nähden hyvin hitaasti. Kuitenkin raportissa todetaan, että Suomessa voitaisiin vuoteen 2020 mennessä tuottaa jopa 10 % kaikesta sähköstä tuulivoimalla, sillä Suomessa on huomattavat tekniset ja maankäytölliset mahdolliset tuulivoiman suurimuotoiseen hyödyntämiseen. Raportin mukaan Ahvenanmaalla tuulivoimaa sen sijaan lisätään kunnianhimoisesti. Ahvenanmaalla tuulienergian osuus kulutetusta energiasta tulee lähiaikoina olemaan jopa noin 20 prosentin luokkaa.

IEA:n raportti julkaistaan vuosittain, ja se sisältää tiedot 20:n IEA-maan tuulivoimasta sekä yhteenvedot IEA:n kansainvälisistä tutkimusyhteistyöhankkeista. Raportin yhteenveto-osuuteen on kerätty sekä vuoden 2006 että aiempien 10 vuoden tietoja maaraporteista.

IEA Wind Energy 2006 Annual Report