Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Tuulivoimalla mahdollista tuottaa 30 % sähköstä • 28.11.2008uutisarkisto

Tuulivoimalla voitaisiin kattaa reilu 12 % maailman sähköntuotannosta vuonna 2020 ja jopa kolmasosa vuonna 2050, jos uusiutuvaan energiaan panostaminen todella otettaisiin energiapolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Näin kerrotaan uudessa Global Wind Energy Outlook 2008-katsauksessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi myös samanaikaisia energiatehokkuustoimia energian kokonaistarpeen laskemiseksi.

Raportin mukaan nykyinen tuulivoimatuotannon kasvu johtaa parhaimmillaan noin 4 % osuuteen sähköntuotannosta vuonna 2020. Jos suunnitteilla olevat poliittiset tukitoimet ja asetetut tavoitteet uusiutuvalle energialle toteutuvat, nousee tuulivoiman osuus samassa ajassa jo lähes kahdeksaan prosenttiin, riippuen energiatehokkuuden kehittymisestä. Tämä tarkoittaisi 1000 GW maailmanlaajuista kapasiteettia.

Säästöt hiilidioksidipäästöissä olisivat tuntuvat. Jos tuulivoimakapasiteetti todella kattaisi 12 % energintuotannosta saavutettaisiin reilun 1500 miljoonan tonnin vuotuinen säästö hiilidioksidipäästöissä. Koko EU alueen päästöt vuonna 2006 olivat noin 5143 miljoona tonnia. Optimaalinen tuulivoimakapasiteetin kehitys noin 30 prosenttiin sähköntuotannosta tarkoittaisi jo 5453 miljoona tonnia säästöjä päästöissä vuosittain.

Raportin julkaisseen Global Wind Energy Council:in mukaan useimmissa energiantuotantosysteemeissä 20 % osuuden tuottaminen tuulivoimalla ilman ylimääräistä säätövoiman tarvetta ei tuota vaikeuksia. Vaihtelu tuulisuudessa ja siten tuulivoiman tuotannossa häiritsee tuotannon vakautta sitä vähemmän mitä suurempi markkina-alue on kyseessä. Esimerkiksi Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kokonaistuotannon arvellaan tunnista toiseen vaihtelevan korkeintaan 10 prosentilla.

Global Wind Energy Outlook 2008