Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Työntekijöitä kuultava Pariisissa • 2.12.2015Pariisi2015ilmastoneuvottelutay-liike

Pia Björkbacka
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten elämään, elinkeinoihin, työn tekemiseen ja varallisuuteen ovat valtavat. Siksi Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa on pakko onnistua. Kaikkein tärkeintä on sopia sellaisesta sitovasta sopimuksesta, jolla varmistetaan, ettei maailman lämpötila nouse enempää kuin maksimissaan kaksi astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Tärkeää on myös, että ihmisten huolet otetaan tosissaan, kun ilmastonmuutoksesta johtuvia ja ilmaston lämpenemisen estäviä politiikkatoimia toteutetaan. Politiikan tekemisen perustana pitää olla aina ihmisoikeudet mukaan luettuna työntekijöiden oikeudet.

Työntekijöille on erityisen tärkeää, että uusi ilmastosopimus sisältää sosiaalisen kehityksen ja kunnollisen työn edistämisen. Sopimustekstiin on saatava ”oikeudellisen siirtymän” ja ”inhimillisen työn”- käsitteet. Käytännössä kyse on muun muassa muutosturvan kehittämisestä vastaamaan paremmin vihreämpien työpaikkojen osaamistarpeita, sosiaalidialogin laajentamisesta työpaikalla koskemaan myös ympäristö- ja ilmasto-kysymyksiä sekä yleisemmin hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Uudessa ilmastosopimuksessa on vahvistettava kaikkien sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolien ja kansalaisjärjestöjen, oikeutta saada tietoa valtioiden tekemästä ilmastopolitiikasta. Järjestöillä pitää olla myös mahdollisuus arvioida ja kommentoida ilmastopolitiikan riittävyyttä sekä vaikuttaa sen sisältöihin.

Pia Björkbacka osallistuu 30. marraskuuta alkavaan Pariisin ilmastokokoukseen ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisen kattojärjestön ITUCin valtuuskunnassa.

Teksti on julkaistu aluenperin SAK:n blogissa 25.11.2015.

Kymmenen kansainvälisen kattojärjestön yhteinen kannanotto oikeudenmukaisesta siirtymästä 30.11.2015: Call for Dialogue: Climate action requires just transition