Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

UNICEF: Maailman köyhät lapset ilmastonmuutoksen uhreja • 30.5.2008uutisarkisto

Ilmastonmuutoksen uhrit näyttävät pääsääntöisesti olevan siihen kaikkein vähiten osallisia. Ilmastonmuutoksen seurauksien tuntuminen vakavimmin köyhissä maissa on jo ymmärretty kansainvälisissä ilmastoneuvotteuluissa. Naisten miehiä huonompaan asemaan ilmastonmuutoksen edessä on kiinnitetty huomiota viimeisen vuoden aikana etenkin kansalaisjärjestöjen taholta ja nyt UNICEF:in uusimmassa raportissa nostetaan esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset maailman lapsiin.

Ilmastonmuutoksesta seuraavat onglemat ruoantuotannossa, veden saannissa ja sairauksien leviämisessä lisäävät lapsikuolleisuutta ja vaikuttavat erityisesti kehitysiässä oleviin lapsiin, jättäen pysyviä niin henkisiä kuin fyysisiä jälkiä. Nykyisellä päästökehityksellä pelkästään ilmastonmuutoksesta seuraavien taloudellisten kustannusten ja bruttokansantuotteen laskun eteläisessä Aasiassa ja Afrikassa arvioidaan lisäävän lapsikuolemia 40 000 - 16 000 vuosittain.

Elintason heikentyminen vaikuttaa myös lasten koulutusmahdollisuuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Perheen päivittäisen elannon hankinnan hankaloituessa lapset jäävät helposti kotiaskareiden ja pienten lisäansioiden hankinnan pariin koulunkäynnin sijaan. Ensinmäisenä kotiin jäävät yleensä tytöt.

Ilmastonmuutoksen myötä oletettavasti lisääntyvät luonnonkatastrofit koituvat kehitysmaassa asuvan kohtaloksi neljä kertaa todennäköisemmin kuin teollisuusmaassa asuvan. Luonnonkatastrofien seurauksena kodittomiksi jääneistä ihmisistä peräti 75 % on naisia ja lapsia. Heihin kohdistuvat myös katastrofitilanteiden ikävät lieveilmiöt, kuten seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö.

Lapsiköyhyyden puolittaminen ja lasten elinolojen parantaminen on YK:n vuosituhattavoitteiden merkittävimpiä päämääriä. UNICEF:in raportti tekee selväksi, että ilmastonmuutoksen torjuminen on olennainen osa tavoitteiden saavuttamista. Iso-Britannin UNICEF:in johtaja David Bull totesikin raportin julkaisutilaisuudessa, että epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunassa tarkoittaa epäonnistumista myös maailman lasten suojelussa.

Our climate, our children, our responsibility