Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa Saksassa yli tavoitteiden • 23.2.2009uutisarkisto

Saksan uusiutuvan energian alojen kattojärjestön, Bundesverband Erneuerbare Energien, tulevaisuuden skenaarion mukaan tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle saavutetaan helposti. BEE:n julkaiseman skenaarion mukaan lähes puolet sähkötuotannosta Saksassa perustuu uusiutuvalle energialle vuonna 2020. Saksan virallinen tavoite on samaan aikaan mennessä 20 % osuus tuotannosta. BEE arvioi, että tavoite saavutetaan lähes kymmenen vuotta etuajassa. Nykyisin uusiutuvan energian osuus on 15 % energian tuotannosta.

BEE:n raportin mukaan ala kasvaa näihin mittaviin lukemiin jo nykyisin voimassa olevalla lainsäädännöllä ilman uusia politiikkatoimia. Vuonna 2000 voimaan astunut uusiutuvan energian laki velvoittaa kantaverkko yhtiöt ostamaan kaiken uusiutuvilla energian läheteillä tuotetun sähkön. Tuotantoa tuetaan myös syöttötariffilla.

Raportin julkistamistilaisuudessa Berliinissä tulevaisuuden näkymiä kuunteli tuhatpäinen yleisö mukaan lukien Saksan liittokansleri. Toisin kuin useimmat muut teollisuuden alat, uusiutuvan energian alojen kattojärjestö esitteli myös positiivisia taloudellisia näkymiä. Alan arvioidaan työllistävän kaksinkertainen määrän ihmisiä, yhteensä 500 000 työntekijää vuonna 2020. Säästöjä seuraa tuontipolttoaineen ja energian tuotannon ulkoisten kustannusten vähenemisestä mahdollisesti jopa 29,1 miljardia euroa.

Skenaarion taustaoletuksena on, että energian kulutus säilyy suunnilleen nykyisellään, vaikka maan virallinen tavoite on kääntää kulutus laskuun. Samoin oletetaan, että nykyinen ydinvoiman alasajo jatkuu. Bioenergia, tuuli ja aurinko ovat uusiutuvista energianlähteistä tärkeimmät. Tuulen arvioidaan tuottavan maan sähkötuotannosta neljäsosan ja bioenergian tuotanto kaksinkertaistuu.

Kehityksen arvioidaan aiheuttavan ylikapasiteettia fossiilista energiaa käyttävillä voimalaitoksilla. Ydinvoiman tuotanto vähenee jopa 94 % kun taas uusiutuvan energian osuus kasvaa nykyisestä 88 terawattitunnista 278 terawattituntiin. Voimakkaasta kasvusta seuraa Saksassa suuremmat päästövähennykset kuin mitä EU:n tavoitteet vaativat.