Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Uusiutuvat energianlähteet halpenevat • 18.1.2004uutisarkisto

Sijainti ja pääomakulut ovat uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyyn eniten vaikuttavia tekijöitä, käy ilmi Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tekemästä ensimmäisestä laajamittaisesta selvityksestä. Samalla järjestö ennustaa huomattavaa uusiutuvan energian hinnan alenemista seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.  

Selvityksessä Renewables for Power Generation: Status and Prospects eritellään uusiutuvan energian markkinoita, tekniikkaa, kustannuksia ja kehitystrendejä. Selvitys myös arvioi kuuden uusiutuvan energiamuodon sähköntuotantopotentiaalia.

“Uusiutuvan sähköntuotannon kustannukset ovat tiukasti sidoksissa paikallisiin lähteisiin. Ne ovat halvimmillaan silloin kun raaka-ainetta – kuten tuuli- ja bioenergiaa sekä pienimuotoista vesi- ja biovoimaa - on runsaasti tarjolla. Tälläisilla alueilla uusiutuvat energianlähteet pystyvät kilpailemaan hinnalla fossiilisten polttoaineiden kanssa, vaikka hinnassa ei huomioitaisi ympäristövaikutuksia”, sanoo IEA:n johtaja William C. Ramsay.

Uusiutuvien energialähteiden hinnan edellyttää edellyttää lisätutkimusta ja markkinatuntemuksen hyödyntämistä. “Teknologinen kehitys ja markkinatuntemus kulkevat käsi kädessä”, Ramsay lisää.

Kun investoinnit tuplaantuvat, uusiutuvan sähkön hinta alenee noin 20 %. Aurinkovoiman ennustetaan halpenevan tietoisuuden leviämisen ja markkinakasvun ansiosta 30–50 % vuosikymmenessä seuraavien kahdenkymmen vuoden aikana. Tuulivoiman arvioidaan halpenevan noin 25 % ja geotermisen voiman 10-25 % vuosikymmenessä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana.