Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Valtiot, osavaltiot ja provinssit luovat pohjaa yhteisille hiilimarkkinoille • 23.11.2007uutisarkisto

Maailmalla toimiville ja suunnitteilla oleville alueellisille hiilimarkkinoille perustettiin lokakuun lopussa yhteinen foorumi. International Carbon Action Partnership (ICAP) yhteistyöelimen avulla päästöjään vähentävät alueet haluavat parantaa päästökauppajärjestelmiensä yhteensopivuutta ja toimivuutta. Uuden foorumin takana on ovat Euroopan komissio ja 9 Mannereuroopan maata, Norja, Uusi-Seelanti, kymmenen Yhdysvaltojen osavaltiota ja kaksi Kanadan provinssia. Uusi foorumi on ensimmäinen yritys luoda pohjaa yhteisille, globaaleille päästömarkkinoille tulevaisuudessa.

Maailmalla ollaan Euroopan Unionin päästökaupan lisäksi käynnistämässä useita alueellisia hiilimarkkinoita. Liittovaltion tason ohjauksen puutteessa ovat yksittäiset osavaltiot Yhdysvalloissa perustaneet päästökauppa-alueita. New Yorkin kuvernööri Eliot Spitzer kertoi ICAP:in julkistustilaisuudessa osavaltionsa voimalaitosten vähentävän päästöjään 16% vuoteen 2019 mennessä päästökaupan avulla.

New York kuuluu viiden itäisen osavaltion Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) ryhmittymään, joka pyrkii päästövähennyksiin mm. yhteisen päästökaupan avulla. Viisi länsirannikon osavaltiota ja kaksi Kanadan provinssia toimivat puolestaan Western Climate Initiative (WCI) aloitteen puitteissa. Myös Uusi-Seelanti on käynnistämässä omaa hiilmarkkinajärjestelmäänsä. Norjan markkinat taas toimivat läheisessä yhteistyössä EU:n päästökaupan kanssa. Ensi vuonna kokoontumisen aloittavalla ICAP foorumilla kehitetään päästökauppajärjestelmien suunnittelua ja toimeenpanoa ja tuotetaan yhteistyönä tarvittavaa tutkimustietoa. Jo olemassa olevia järjestelmiä pyritään parhaiden käytäntöjen kautta yhdenmukaistamaan.

ICAP:in julistus painottaa markkinalähtöisten mekanismien merkitystä päästöjen vähentämisessa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Päästökaupan kaltaisilla mekanismeilla myös parhaiten vauhditetaan vähähiilisen talouden syntymistä. Julistuksen mukaan siirtyminen vähähiiliseen talouteen mahdollistaisi uusia innovaatioita ja työpaikkoja, taloudellista kasvua ja parantaisi energiavarmuutta. ICAP ei kuitenkaan aio kilpailla päästöjä vähentävien sopimusten tai rajoitusten kanssa, vaan korostaa täydentävänsä YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) prosesseja.

International Carbon Action Partnership