Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Vihreämpien työpaikkojen luominen on ilmastonsuojelun työkalu • 4.12.2010Cancúnoikeudenmukainen siirtymä

Pia Björkbacka
Elinkeinopoliittinen asiantuntija,
SAK

Cancúnissa, Universitad der del Sur:ssa avattiin torstaina 2.12. Työn maailma, World of Work -sivutapahtuma. Avauspäivän aikana pohdittiin erityisesti sitä, miten ay-liikkeen tavoite siirtymisestä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa oikeudenmukaisella tavalla saataisiin ilmastosopimustekstiin Cancúnissa.

Tapahtuman alustajina olivat mm. maailman ay- liikkeen ITUC:n ilmastovastaava Anabella Rosemberg sekä yhdysvaltalaisen Union of Concerned Scientists -järjestön tutkija Doug Boucher ja Global Campagn CC Action:n kampanjavastaava Paul Horsman.

Anabellan mukaan kansalaisliikkeen, mukaan lukien ay -liikkeen ei pidä antaa periksi vaikka kattavaan, tasapainoiseen ja sitovaan ilmastosopimukseen pääseminen vaikuttaa tällä hetkellä epätodennäköiseltä. On vain istuttava alas ja mietittävä strategia uusiksi. Ay -liike tulee pitämään edelleen ympäristönäkökulmaa vahvasti esillä tavoitteenasettelussaan. Hänen mukaansa nyt olisi kuitenkin korkea aika saada muilta kansalaisjärjestöilta tukea oikeudenmukaisen siirtymästrategian eteenpäinviemiseksi. Osapuolikokousten neuvottelijat jo ovat palkansaajien sosioekonomisista huolista nyt paremmin tietoisia kuin vielä pari vuotta sitten. Anabella korosti lisäksi, että vähintäänkin yhtä tärkeää kuin saada ay -liikkeen viesti läpi
kansainvälisissä neuvotteluissa, on saada niin etelän kuin pohjoisen pallonpuoliskon palkansaajilta entistä vahvempi tuki ilmaston lämpenemistä hillitseville toimille.

Palkansaajakeskusjärjestöjen ja liittojen olisikin järjestettävä jäsenilleen koulutusta, jossa keskustellaan muun muassa ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan vaikutuksista eri puolilla maailmaa, köyhyydestä, oikeudenmukaisuudesta, tulotasosta ja työllisyysvaikutuksista.

Anabellan viestiä tukivat niin Doug:hin kuin Paulinkin näkemykset. Doug:n mukaan ei riitä, että tukijat kykenevät näyttämään aukottomasti, että ilmasto lämpenee ja että se on ihmisten aikaansaannosta. Tutkijoiden on kyettävä saamaan viestinsä läpi niin, että se saa aikaan muutoksia ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä. Hänen konkreettinen neuvonsa meille
kaikille oli, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi on ensisijaisesti vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja suojeltava ja istutettava metsää!

Paul korosti puheenvuorossaan puolestaan sitä, että vaikka Kööpenhaminassa ei saavutettu oikeudenmukaista, kunnianhimoista sitovaa sopimusta, syntyi siellä vahva ja monikasvoinen liike. Kansalaisjärjestöt toimivat Kööpenhaminassa yhdessä ja näyttivät joukkovoimansa, joka tulee vaikuttamaan päättäjien tapaan tehdä ilmastopolitiikkaa. Paulia siteeraten: ”vaikka poliitikot eivät liikkuisi Cancúnissa vielä yhtään eteenpäin, ihmiset liikkuvat”. Uskon, että ihmisten liikkeellä on merkitystä. Jos ei vielä täällä Cancúnissa, niin toivottavasti jo ensi vuonna Etelä-Afrikassa.

Ay-liikkeen tavoitteena Cancunissa:
- Oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan, jossa on säällisiä työpaikkoja.
- On luotava toimintaympäristö, jolla niin tuotanto, palvelu – kuin muillekin sektoreille saadaan lisää sellaisia työpaikkoja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja edistävät taloudellista kasvua.
- Sosiaaliturva on taattava kaikille, erityisesti heikossa asemassa oleville työntekijöille, työntekijöillä on oltava mahdollisuus jatko- ja uudelleenkoulutukseen