Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Viisi kuntaa lähtee vähentämään päästöjä yritysjohtajien tuella • 8.5.2008uutisarkisto

Viidessä kunnassa Suomessa on aloitettu kunnan ilmastopäästöihin pureutuva hanke. Kuntien, yritysjohtajien ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä käynnistetyssä hankkeessa seurataan tarkasti kunnan toimintojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja laaditaan aluksi lyhyen aikavälin suunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja tehokkaimpien päästövähennyskeinojen löytämiseksi. Pidemällä, noin 20 vuoden aikavälillä tavoitteena on hiilineutraali kunta.

Tuoretta näkökulmaa hankkeeseen tuo sen laaja-alaisuus, sillä suunnitelmissa punnitaan kunnan omien toimintojen lisäksi elinkeinoelämän ja asukkaiden mahdollisuudet vähentää päästöjä. Aloite hankkeelle lähti kuudelta suurelta yritysjohtajalta, joiden kautta osittain valikoituivat myös osallistuvat kunnat.

Hankkeen tavoitteena ei ole vain vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vaan samalla tukea paikallisia teknologiayrityksiä, kehittää uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden teknologian kotimarkkinoita ja tukea paikallisten luonnonvarojen käytölle perustuvaa työllisyyttä.

Mukana hankkeessa on viisi kuntaa. Mynämäki, Kuhmoinen, Padasjoki ja Parikkala ovat alle 10 000 asukkaan kuntia, joissa reilu puolet asukkaista saa toimeentulonsa palveluelinkeinoista ja 10-20 prosenttia maa- ja metsätaloudesta. Kaikille neljälle kunnalle on yhteistä suuret mahdollisuudet metsäenergian hyödyntämisessä. Viidennelle kunnalle, noin 16 000 asukkaan Uudellekaupungille lupaavia mahdollisuuksia energiantuotannossa taas tarjoaa tuulivoima.

Mahdollisuuksia vähentää päästöjä kunnissa riittää. Päästöihin voidaan vaikuttaa kaavoituksen ja alueiden käyttösuunnitelmien avulla, kunnan rakennusten energiatehokkuutta parantamalla ja lämmitysratkaisuilla. Päästöihin vaikuttaa myös kunnan omien työntekijöiden liikkuuminen, kunnan hankinnat ja niiden energiatehokkuus sekä jätteiden kierrätys. Kokemuksia on jo kerätty useammassa kunnassa Ruotsissa, jossa kunnat aktiivisesti laativat omia ilmastostrategioitaan.

Elinkeinoelämän puolella yritykset voivat lisäksi panostaa tuotantonsa energia- ja materiaalitehokkuuten. Maa- ja metsätaloudessa on mahdollisuuksia kehittää hajautettua energiantuotantoa, etenkin biokaasun kohdalla. Viljely- ja lannoituskäytäntöjä kehittämällä voidaan vähentää typpioksiduulipäästöjä ja lannan käsittelyllä metaanipäästöjä. Myös ns. hiilinielujen lisääminen metsittämällä ja kestävien hakkuusuunntelmien avulla nähdään mahdollisuutena pienentää kunnan nettohiilidioksidipäästöjä.