Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Hanasaari suljetaan – seuraavaksi Suomen ja maailman muut fossiilivoimalat • 3.12.2015Hiilivapaa Helsinkiirti fossiiliriippuvuudestailmastoneuvottelutkuntien ilmastopolitiikkaPariisi2015

Hanna Hakko
Kampanja-koordinaattori, Maan ystävät

Suomalainen ilmastoliike saavutti 2.12. merkittävän voiton, kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti usean vuoden kampanjoinnin jälkeen Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta. Voimala menee kiinni viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Päätös avaa tien hiilivapaaseen Helsinkiin. Suuren voimalaratkaisun ohella valtuusto teki useita hyviä pienempiä päätöksiä, joilla valmistaudutaan tulevaisuuden energialinjauksiin. Kaupunki alkaa mm. valmistella uusia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi, fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja energiansäästön edistämiseksi. Näistä tavoitteista päätetään vuonna 2017 seuraavan kaupunkistrategian yhteydessä.

Helsinki selvittää myös mahdollisuuden bioenergian kestävyyskriteereiden käyttöönottoon ja hiilenpolton lopettamiseen 2020-luvun aikana. Se tarkoittaa, että seuraavaksi tarvitaan suunnitelma Salmisaaren hiilenpolton korvaamiselle kestävämmillä vaihtoehdoilla.

kuva Hiilivapaa Helsinki -kampanja

Kun Hiilivapaa Helsinki -kampanja muutama vuosi sitten alkoi, ei tällaisia päätöksiä ollut näköpiirissä. Pitkään pöydällä oli ainoastaan sellaisia vaihtoehtoja, joihin sisältyi kivihiilen polttamista vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Sanottiin jopa, että tehokkaiden laitosten takia viimeisenkin kivihiilenpalan pitäisi palaa juuri Helsingissä.

Tällaisesta ajattelusta on nopeasti tultu pitkälle eteenpäin. Yhä laajemmin ymmärretään, että ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa sitä, että aivan jokaisen kaupungin ja maan on luovuttava fossiilisista polttoaineista - kivihiilestä kaikista nopeimmin. Nähdään, että kestävät energiaratkaisut hyödyttävät myös elinkeinoelämää ja tuovat sille uusia mahdollisuuksia. Fossiileista luopuminen on myös kuntalaisten toiveisiin vastaamista. Helsingissä 77% kuntalaisista odottaa, että Helsinki toimii tulevaisuudessa 100% uusiutuvalla energialla.

Helsingin energiantuotannon päästöt vastaavat 5%:ia Suomen päästöistä. Pääkaupungin päätös ei kuitenkaan voi olla vaikuttamatta myös muiden kaupunkien ratkaisuihin. Kivihiilen lähtölaskenta on alkanut. Suomen hallitus on jo linjannut, että hiilestä on luovuttava.

Käytännön päätökset hiilivoimaloiden sulkemiseksi kuitenkin vielä puuttuvat. Helsingissäkin se vaati vuosien työhön, johon osallistui satoja vapaaehtoisia. Kampanja tapasi päätöksentekijöitä ja valmistelijoita, järjesti lukuisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, kirjoitti mielipidekirjoituksia ja huolehti siitä, että kuntalaiset tietävät lähestyvästä päätöksestä. Yli 14 000 ihmistä allekirjoitti kampanjan vetoomuksen hiilivoimaloiden sulkemiseksi. Pitkään sanottiin, että se mitä vaadimme ei ollut mahdollista, mutta lopulta muutos tuli nopeasti.

 

Vaikka energiatrendit ovat muuttumassa, itsestään fossiilivoimalat eivät mihinkään katoa, varsinkaan niin nopeasti kuin ilmastonmuutoksen torjumiseksi olisi tarve. Helsingin päätös osoittaa, että määrätietoisella kansalaisvaikuttamisella fossiilivoimalat voidaan sulkea.

Maan ystävät on käynnistämässä uutta kampanjaa, joka kulkee työnimellä Hiilivapaa Suomi. Kampanjalla vaikutetaan useiden kaupunkien fossiilivoimaloiden sulkemiseksi. Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan. Lisätiedot: hanna.hakko@maanystavat.fi